Vårdförbundet varnar. Sommarens arbetssituation leder till mer oro för patientsäkerheten än under resten av året, visar en Novus-undersökning som Vårdförbundet låtit göra med över 1 100 medlemmar. Fyra av tio upplever en större oro för patientsäkerheten under sommaren och så många som hälften av medarbetarna inom slutenvård och förlossning. Av en kartläggning med Vårdförbundets 21 lokala ordföranden framgår att hälso- och sjukvårdens personal får jobba mycket övertid och med färre kollegor på sommaren än under resten av året.

Vårdförbundet har via Novus undersökt hur förbundets 115 000 barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor ser på bemanningssituationen och möjligheterna till vila och återhämtning inom hälso- och sjukvården under sommaren, som är en tuff period i många regioner och kommuner.

-     Det är inte ovanligt att man använder mindre kvalificerad personal såsom läkar- och sjukvårdsstuderande och att man stänger vårdplatser och slår ihop avdelningar. Sammantaget innebär det att vårdpersonalen får jobba hårdare under sommaren för att kompensera för de kollegor som är på semester och för att patienterna inte ska bli lidande, säger Sineva Ribeiro, ordförande, Vårdförbundet.

Får jobba hårdare under sommaren och kompensera för de som är på semester

I Novus-undersökning framgår att överlag går det att få sommarsemester i 4 sammanhängande veckor om så önskas. Endast en mindre andel får andra veckor än vad dom har önskat. Samtidigt är det relativt ovanligt att man nekas semester.

 • Sommarens arbetssituation leder till mer oro för patientsäkerheten än under resten av året.
 • För att få ihop arbetsscheman under sommaren finns det på fler ställen planer på att minska antalet platser och/eller slå ihop avdelningar.
 • Hälften uppger att de som arbetar under sommarledigheterna inte erbjuds bonus eller extra ersättning.
 • En del medlemmar beskriver hur de får jobba mycket övertid och med lägre bemanning under sommaren. Generellt finns en känsla av att man får jobba hårdare under sommaren för att kompensera för de kollegor som är på semester.
 • 14% har fått acceptera semester under en annan period av sommaren än önskat
 • Det är heller inte ovanligt att man använder mindre kvalificerad personal som läkar- och sjukvårdsstuderande.
 • En del medlemmar lyfter också fram det orättvisa med att bemanningspersonal verkar få bättre lön/ersättning än vad de själva får.

Läs resultatet av undersökningen vi gjort med Novus!

Bristen på sommarvikarier hotar patientsäkerheten

Vår enkät  till lokala avdelningsordförande  angående sommarbemanningen 2019 visar på omfattande nedsättning av bemanning av särskilt specialistsjuksköterskor och barnmorskor vilket många befarar hotar patientsäkerheten. 

Bland annat framgår detta av enkäten:

 • 54% anger att de upplever mycket omfattande nedsättning av bemanning bland specialistsjuksköterskor
 • 47% anger att de upplever mycket omfattande nedsättning av bemanning bland  sjuksköterskor
 • 38,1% anger att de upplever mycket omfattande nedsättning av bemanning bland  barnmorskor
 • 10% anger att de upplever mycket omfattande nedsättning av bemanning bland röntgensjuksköterskor
 • 4,8 % anger att de upplever mycket omfattande nedsättning av bemanning bland biomedicinska analytiker
 • 90,5% upplever att bristen på vikarier under sommarbemanningen hotar patientsäkerheten.

De lösningar som arbetsgivaren tar till för att lösa bemanningsbrist är i mycket hög grad att minska antalet vårdplatser, ökad användning av övertid eller anlita bemanningsföretag. Men också vanligt att ersätta professionen med andra yrkesgrupper, som undersköterskor, vårdbiträden och läkarstuderande eller erbjuda sommarbonusar.

Läs mer resultat av enkäten till 21 lokala avdelningar om sommarsituationen! 

Ur pressmeddelande den 29 maj.