SKL backar om sänkta pensioner

De sänkta pensionerna återställs till 2017 års nivå och förhandlingar inleds för att hitta en hållbar lösning framåt.

Vi är mycket nöjda med det beslut SKL:s styrelse har tagit angående problematiken med den sänkning av pensionsförmåner som har drabbat tidigare kommun- och landstingsanställda.

Beskedet innebär två saker; pensionerna återställs till 2017 års nivå och förhandlingar inleds för lösning framåt. Dagens besked ger bra förutsättningar för våra fortsatta förhandlingar.

Vårdförbundet (via OFR) samt 27 andra förbund lämnade innan beskedet in en begäran om förhandling för att dels lösa den akuta situationen, dels hitta en långsiktig lösning. Detta har nu alltså hörsammats av SKL.

 

Läs vår FAQ om de tidigare sänkta tjänstepensionerna