Nu kan du skriva en motion eller nominera till kongressen. På kongressen i maj nästa år fattar vi beslut om Vårdförbundets arbete den kommande kongressperioden. Ta din chans att påverka.

Genom att skriva och skicka in en motion eller nominera någon till ett förtroendeuppdrag så kan du vara med och påverka Vårdförbundets inriktning och organisation.

Sista dag att skicka in en motion är den 1 december 2021

Sista dag att skicka in en nominering är den 31 januari 2022

Läs mer på våra kongressidor.

Om kongressen

Den 13-16 maj kommer kongressen att äga rum, det är inte bestämt än om den blir fysisk eller digital.

Kongressens uppgift är bland annat:

  • Besluta om vision och mål för Vårdförbundets verksamhet under kommande kongressperiod
  • Besluta om inriktning av verksamhet och ekonomi
  • Besluta om medlemsavgift och organisation
  • Välja förbundsstyrelse, förbundsordförande, revisorer och valberedning
  • Granska verksamheten den gångna kongressperioden