Sjuksköterskestudent får pris för app

Den 19 april fick Saga Wahlström fick ta emot Queen Silvia Nursing Award från drottning Silvia. Stipendiet omfattar 50 000 kronor och ett specialutformat internship inom vård- och omsorgssektorn. Stort grattis Saga!

Saga Wahlström, 23 år, får priset för sin idé om en mobilapplikation som förenklar kommunikation och överkommer språkhinder inom vården. Saga studerar till sjuksköterska på Mälardalens Högskola i Västerås.

Priset delades ut av drottning Silvia vid en ceremoni i Aula Medica, Karolinska Institutet i Solna.

Stipendiet Queen Silvia Nursing Award delas ut varje år till en student som har en idé som förbättrar omsorgen av äldre. I år kom över 200 idéer in som en jury med partners från vård och omsorg bedömde. Vårdförbundet vill som partner i priset uppmuntra sjuksköterskestudenter att beskriva sitt arbete och sina förslag till utveckling inom äldrehälsa.

Foto: från vänster, Saga Wahlström, drottning Silvia, Michelle Ena från Novia University of Applied Sciences i Finland samt Natalia Duszeńska från Medical University of Warsaw i Polen.
Fotograf: Yanan Li.

Relaterad information