Sineva Ribeiro möter engagerade medlemmar

Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro besöker under våren arbetsplatser på flera orter i Sverige. – Jag ser mycket fram emot att träffa och prata med alla fantastiska medlemmar, säger hon.

Patienter och födande kvinnor får inte den vård de behöver och det upprör medlemmar. Liksom stängda vårdplatser, patienter som får ligga kvar i korridorer på akuten samt ständiga överbeläggningar. Bemanning, hälsosamma arbetstider och scheman, vårdens utveckling och lön engagerar, vilket var ämnen som medlemmar tog upp under Sineva Ribeiros arbetsplatsbesök i Malmö den 2 februari.

– Som barnmorska på förlossningen tar det ett år att bli varm i kläderna, tre år att bli självgående och tio år att bli expert. Vi behöver barnmorskor med goda villkor som stannar kvar och kan utveckla vården, säger Camilla Mellander, barnmorska på förlossningen Skånes universitetssjukhus Malmö.

– Vi jobbar rumpan av oss, fortsätter hon. Vi vill att de födande kvinnorna ska känna sig trygga. De ska kunna komma in under ett tidigt skede om det behövs och de ska ha möjlighet att stanna kvar en lite längre tid efter förlossningen.

Ellinor Nilsson, sjuksköterska på akuten på Helsingborgs lasarett vill gärna ge sin bild:

– Arbetsmiljön är vårt största problem. Vi har 25-30 luckor på akuten. Vi behöver en ökad bemanning, säger hon

Förutom ökad bemanning, inflytande över schemat och högre löner tror Ellinor att ett fräscht gym på jobbet skulle kunna locka nya kolleger.

– Det här är bästa jobbet. Jag skulle aldrig vilja byta, men vi behöver bli fler. Många slutar på grund av arbetsbelastningen, säger Ellinor Nilsson.

Det nya centrala avtalet med Sveriges kommuner och landsting, SKL och villkoren kring nattarbete och rotation engagerar också medlemmar.

– Vi nådde långt i det centrala avtalet tillsammans med SKL. Frågan om hälsosamma arbetstider är i fokus och villkoren kring nattarbete har fått en bra lägstanivå som inte kan ryckas bort ensidigt av arbetsgivaren. Nu återstår att sluta ännu bättre lokala avtal som tar hänsyn till de särskilda behov som finns i olika verksamheter, säger Sineva Ribeiro.

Datum och orter för Sineva Ribeiros arbetsplatsbesök under våren:

Stockholm 14 mars Karolinska universitetssjukhuset Solna

Kalmar 3 april: Länssjukhuset i Kalmar samt kommunal hälso- och sjukvård

Norrbotten 16 maj: Sjukhus, primärvård och kommunal hälso- och sjukvård

Visby första veckan i juli: Visby lasarett

Fler orter kan tillkomma.