Sineva Ribeiro invald i styrelsen för EFN

European Federation of Nurses Associations (EFN) har idag valt in Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro i styrelsen.

EFN arbetar för att stärka sjuksköterskornas ställning och profession, särskilt i relation till EU:s olika beslutande organ. Organisationen lyfter vikten av samarbete mellan sjuksköterskor och andra vårdprofessioner på europanivå, men också de olika sätt som sjuksköterskor kan bidra till medborgarnas hälsa.

Läs mer om EFN här.