En ny undersökning från ”Framtidens Karriär – Sjuksköterska” visar att 40 procent av kvinnliga sjuksköterskor har blivit utsatta för sexuella trakasserier eller sexuella övergrepp. I 26 procent av fallen har förövaren varit en chef eller överordnad medarbetare och i 33 procent en kollega. Arbetsgivaren har ansvaret att utreda, åtgärda och förebygga sexuella trakasserier, men Vårdförbundet uppmanar medlemmar att kontakta facket för att få stöd i alla former av diskrimineringsärenden.

Den senaste tidens #metoo-upprop har visat att sexuella trakasserier är ett problem i hela samhället. Vården som arbetsplats är inget undantag. I en ny undersökning från tidningen "Framtidens Karriär – Sjuksköterska" framgår att 40 procent av kvinnliga sjuksköterskor har blivit utsatta för sexuella trakasserier eller sexuella övergrepp. Resultatet bygger på svar från över 1 000 slumpmässigt utvalda kvinnliga sjuksköterskor från hela landet.

- Det ska vara nolltolerans mot sexuella trakasserier. Det är viktigt att man är tydlig både i regelverk och att det finns kunskap och handledning för samtal på arbetsplatsen. Det finns ett mörkertal av trakasserier som sannolikt inte rapporteras och det i sig är ett problem. Här har arbetsgivaren ett stort ansvar att utreda, åtgärda och förebygga sexuella trakasserier, säger Sineva Ribeiro, Vårdförbundets ordförande.

Sedan tidigare finns statistik från Arbetsmiljöverket, som visar att i den mån sexuella trakasserier rapporterats från yrkesgrupper som sjuksköterskor och barnmorskor, så har det framför allt handlat om trakasserier från patienter och anhöriga, snarare än från chefer och arbetskamrater. I den nya undersökningen från "Framtidens Karriär – Sjuksköterska" svarar dock 26 procent av de som uppger att de blivit utsatta för sexuella trakasserier att det var en chef eller överordnad medarbetare som varit förövaren. 33 procent anger att det var en kollega eller medarbetare och 69 procent att det var en patient.

- Sexuella trakasserier från kolleger och överordnade är helt oacceptabelt. Arbetsgivarna behöver uppenbarligen agera mer kraftfullt för att komma till rätta med brister både i ledarskapet och det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det är dags att riva de föråldrade maktstrukturerna som fortfarande förekommer inom vården, säger Sineva Ribeiro.

Arbetsgivaren har ett ansvar för att det bedrivs ett aktivt arbete för att motverka diskriminering, där sexuella trakasserier är en form av diskriminering. Exempel på sexuella trakasserier är inviter, tafsande och kommentarer som är ovälkomna av den de riktas mot. Vårdförbundet påminner nu om fackets viktiga roll som företrädare för medlemmarna i den här typen av frågor.

- Vårdförbundets fackligt förtroendevalda har en mycket viktig roll på arbetsplatserna. Vi uppmanar våra medlemmar att ta kontakt med oss för rådgivning och för att driva ärenden. Vi måste prata om frågorna på arbetsplatserna och stötta varandra. Vårdförbundet har större möjligheter att driva ärenden än vad Diskrimineringsombudsmannen har, eftersom vi utreder alla ärenden, säger Sineva Ribeiro.

Det här gör Vårdförbundet för att motverka diskriminering:

  • Att förebygga diskriminering ingår i det systematiska arbetsmiljöarbetet och är en central fråga för att få en hälsosam vårdmiljö. Här har din förtroendevalda en viktig roll.
  • I Vårdförbundets grundutbildning för förtroendevalda på arbetsplats, är normer och värderingar ett moment där diskriminering som sexuella trakasserier tas upp.
  • Vårdförbundet stöttar chefsmedlemmar med råd. Om du som chef får kännedom om diskriminering på arbetsplatsen, har du en skyldighet att utreda.
  • Vårdförbundet ger råd och stöd samt utreder alla ärenden rörande diskriminering som kommer in till oss. Vi kan hjälpa dig att driva ärenden vidare. Kontakta Vårdförbundet Direkt om du vill prata vidare.
  • Vårdförbundet har gett ut antologin "Genusyrsel & normuppror" som handlar om genus och normer och vad som händer när man ifrågasätter och bryter dem.
  • Vårdförbundet är ett TCO-förbund och står bakom "Bryt Tystnaden".
  • Vårdförbundet har undertecknat det fackliga uppropet, #inteförhandlingsbart
  • Vårdförbundet har bidragit till att sprida det privata uppropet på Facebook: #nustickerdettill Läs mer i Vårdfokus.  

Läs mer:

Suntarbetsliv har samlat råd och stöd kring hur man kan förebygga och hantera sexuella trakasserier.

Läs mer om undersökningen i "Framtidens karriär – Sjuksköterska"

Mer statistik från Arbetsmiljöverket, "Arbetsmiljön 2015"