Efter att reserestriktionerna upphävdes den 13 juni är en av konsekvenserna att du som medlem i Vårdförbundet riskerar att inte få nödvändig vila och återhämtning efter den tuffa coronavåren. Därför kräver vi att extrapersonal från bemanningsföretag sätts in för att säkra semestern.

I början av juni meddelade regeringen att man häver reserestriktionerna inom landet för alla utan symptom, från och med 13 juni.

Socialstyrelsen fick samtidigt i uppdrag att stödja samordningen av regionernas hälso -och sjukvårdsresurser under sommaren. Risken när resandet ökar igen är att medlemmar i Vårdförbundet inte får sin välbehövliga sommarsemester. För att undvika detta uppmanar Vårdförbundet regioner och kommuner att använda de ekonomiska resurser som finansministern ställt till förfogande för att ta in extrapersonal från bemanningsföretag.

Vårdförbundet kräver nationell samordning av sommarvården

Vårdförbundet har under våren krävt en nationell samordning av sommarvården, för att säkerställa tillräcklig kapacitet för patienterna och samtidigt kunna ge våra medlemmar den vila och återhämtning som behövs efter en extremt tung coronavår.

Ett ökat inrikes resande kan leda till ojämn belastning i sjukvården, inte bara på turistorter utan i hela landet. En ökad smittspridning kommer sannolikt leda till att medlemmar inte kan få semester i den utsträckning som behövs, eftersom de kan komma att kallas in till vården.

Smittorisken består

Smittorisken är densamma, även om resor är tillåtna. Vårdförbundet vädjar till allmänheten att bara resa om man är helt symptomfri samt att fortsätta att hålla avstånd, tvätta händerna och värna om riskgrupperna och vårdpersonalen.

Finansministern har varit tydlig med att regeringen ställer de ekonomiska resurser som behövs till förfogande och nu måste vi se handling från ansvariga kommun- och regionpolitiker – ta in bemanningspersonal även om det blir dyrt, så att den ordinarie personalen kan få sin semester.

Vårdförbundet om medlemmarnas semester

  • Många av vårdens arbetsgivare har även under tidigare år inte lyckats ge Vårdförbundets medlemmar tillräckligt omfattande och sammanhängande semester, utan att det rådde pandemi. Vårdförbundet flaggade därför tidigt i våras för att sommarens bemanning och tillgänglighet inom vården kommer att bli ett ännu större problem i sommar och att en nationell styrning måste lösa det som regionerna och kommunerna på många håll inte klarar.
  • Vårdens arbetsgivare i form av regioner och kommuner har i år dröjt oacceptabelt länge med besked om semester för medarbetare på flera håll i landet. Andra ger besked, men om indragna semestrar och om ”sommarsemester” i september, något som lett till att många medlemmar sagt upp sig på olika ställen i landet.
  • Vårdens medarbetare behöver fyra veckors sammanhållen vila under juni, juli eller augusti om de ska orka både att hantera den andra våg av covid-19 som spås komma under hösten, samt den stora vårdskuld som nu byggs upp.
  • För att kunna ge en god och säker vård behöver vårdpersonalen ta hand om sin egen hälsa - och då är semester med vila och återhämtning efter en extrem coronavår en absolut nödvändighet.
  • Vårdförbundet utgår från att den lagstadgade rätten till semester ska respekteras – en pandemi sätter inte alla regler ur spel. Om semesterveckor ska flyttas måste det ske genom frivillighet och kompenseras rikligt.

Vårdförbundets råd till dig som är medlem

Din semester är viktig. Efter denna coronavår kanske viktigare än någonsin. För att du ska ha en chans till vila och återhämtning kan det vara bra att komma ihåg ett par saker:

  • Din arbetsgivare kan inte kräva att du är tillgänglig under din semester.
  • Om din arbetsgivare ringer, mejlar eller skickar ett sms behöver du inte svara. Om du svarar kan arbetsgivaren beordra in dig till arbete.
  • Om du behöver stöd, råd eller svar på frågor om din semester, kontakta vår centrala rådgivning Vårdförbundet Direkt på telefon 0771 -420 420. Vi har öppet alla vardagar klockan 8-18.
  • Kom ihåg: ingen har rätt att skuldbelägga dig för att du tar semester.