Se vår lönestatistik för 2018

Nu kan du hitta den senaste lönestatistiken – för 2018 – i vårt lönestatistikverktyg. Nytt är också att du kan använda verktyget i din mobil eller läsplatta.

I vårt verktyg finns lönestatistik för alla fyra yrkesgrupper samt chefer. Se hur du ligger till jämfört med andra i ditt yrke, sektor, befattning och län. Du kan även se lönestatistik utifrån examensår och ålder.

Medellöner för 2018

Medellönen år 2018 inom samtliga sektorer och alla fyra yrkesgrupper exklusive chefer är 34 425 kr. För chefer är medellönen 46 252 kr, barnmorskor 37 527 kr, sjuksköterskor 32 836 kr, röntgensjuksköterskor 33 110 kr, biomedicinska analytiker 32 312 kr, Specialistsjuksköterskor 36 328 kr.

Statistiken baseras på siffror från våra medlemmar som rapporteras i efterhand av arbetsgivarna. Det betyder att statistiken från ett helår läggs ut först året efter.

Se lönestatistiken (logga in)