Se filmen om sjuksköterskors erfarenheter av covidpatienter

I den här unika filmen får du ta del av samtal mellan tre sjuksköterskor och en fysioterapeut om hur det är att vårda patienter som drabbats av covid-19. Kanske kommer du att känna igen dig. Förhoppningen är att du också får med dig tips, råd och tankar i ditt fortsatta arbete under coronapandemin.

Medverkande i filmen är Michaela Jacobsson, specialistsjuksköterska inom intensivvård, Alexander Weman, specialistsjuksköterska inom infektion, Lina Petersson, leg. sjuksköterska och lokalt smittskyddsansvarig och Jenny Petersson, fysioterapeut och specialist inom andningsvård.

Tillsammans delar de sina tankar, upplevelser och erfarenheter kring patienter med covid-19. Bland annat pratar de om sjukdomens förlopp, känslan av att inte räcka till, ARDS och svårigheter att hantera covidpatienter.

Filmen är cirka en timme lång. I början av filmen (1,24 minuter in) finns en bild med avsnitt och tidpunkter så att du lätt kan flytta dig till olika avsnitt i filmen.

Tidpunkter i filmen

Använd länkarna nedan för att snabbt förflytta dig mellan de olika avsnitten i filmen.

1:39 - Agendan
1:42 - Bakgrund covid-19
10:52 - Patientfall - etiskt svårt när man inte räcker till
15:22 - Verktyg vs klinisk blick - missvisande variabler i verktyg
24:34 - Fysioterapeuten har ordet - förklarar lungors påverkan
52:03 - Svårigheter i att hantera covidpatienter
1:00:54 - Kort sammanfattning