Dina kontrolluppgifter för 2019

Inför deklarationen för 2019 har du fått information om din kontrolluppgift från oss. Skattereduktionen på 25 procent av fackföreningsavgiften gäller från 1 januari 2019 till 31 mars 2019, då den avskaffades av regeringen från 1 april 2019. Du kan därmed få skattereduktion för upp till tre månaders avgift. Du hittar kontrolluppgiften här på vårdförbundet.se.

Gör så här för att se din kontrolluppgift på webbplatsen:

  1. Logga in på vardforbundet.se
  2. Klicka på ditt namn - den orange-gula knappen längst upp till höger!
  3. Välj Mina tjänster
  4. Klicka på Mina uppgifter

OBS! Eftersom skattereduktion för fackföreningsavgift endast gällde under årets tre första månader 2019 kan du endast få tillbaka för den perioden, och då den del av perioden som du var medlem.

Vi skickar kontrolluppgift till Skatteverket som då har det som underlag inför deklarationen. Du behöver inte göra något i din deklaration utan skattereduktionen sker automatiskt.

För mer information:

Läs på Skatteverkets webbplats om reglerna kring skattereduktion för fackföreningsavgift