Dina kontrolluppgifter för 2019

Nyligen har du fått dina kontrolluppgifter från oss, inför deklarationen för 2019. Skattereduktionen på 25 procent av fackföreningsavgiften gäller från 1 januari 2019 till 31 mars 2019, då den avskaffades av regeringen från 1 april 2019. Du hittar kontrolluppgiften här på vårdförbundet.se.

Gör så här för att se din kontrolluppgift på webbplatsen:

  1. Logga in på vardforbundet.se
  2. Välj Mina tjänster
  3. Klicka på Mina uppgifter

Vi skickar kontrolluppgift till Skatteverket som då har det som underlag inför deklarationen. Du behöver inte göra något i din deklaration utan skattereduktionen sker automatiskt.

För mer information:

Läs på Skatteverkets webbplats om reglerna kring skattereduktion för fackföreningsavgift