Nu får du som arbetar i privat vård, behandling och omsorg samt äldreomsorg mer tid för vila och återhämtning vid nattarbete. Vårdförbundet har slutit centrala avtal med Almega Vårdföretagarna som ska ge dig bättre förutsättningar för ett hållbart yrkesliv. Avtalen lyfter också vikten av specialistutbildade sjuksköterskor och möjligheten till utbildningsanställningar.

- Vi är mycket glada för att ha fått igenom förkortningar av arbetstiden i nivå med det vi tidigare förhandlat fram centralt för våra medlemmar i regioner, kommuner, kooperativ verksamhet och privat ambulans. Att arbeta på natten sliter på hälsan och våra medlemmar behöver därför mer tid för vila och återhämtning, säger Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro.

Det är tre avtal som förhandlats under hösten och som nu är i hamn. Förutom sänkt veckoarbetstid vid nattarbete har vi fått in skrivningar om vikten av utbildningsanställningar, som ett sätt att locka fler sjuksköterskor att specialistutbilda sig.

Tips! Prata utbildningsanställning med din arbetsgivare

Vårdförbundet vill passa på att uppmuntra de medlemmar som funderar på att specialistutbilda sig, att ta kontakt med arbetsgivaren för att undersöka möjligheten till en utbildningsanställning. Arbetsgivarna har ju uttryckt ett starkt intresse för att erbjuda betald specialistutbildning som ett sätt att vara en attraktiv arbetsgivare. Vår rekommendation är dock att kontakta Vårdförbundet Direkt på 0771-420 420 innan du skriver på ett kontrakt, för att försäkra dig om att villkoren blir som du tänkt dig.

Fakta om avtalen

Avtalen omfattar Vårdförbundets fyra yrkesgrupper barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor. Avtalen träder i kraft den 1 januari 2019, men olika delar av avtalet implementeras vid olika tidpunkter. Arbetstidsförkortningarna har möjliggjorts dels genom en temporär frysning av ob-tillägg (det vill säga det inte sker en uppräkning på ca 2 procent per år på ob-tillägget, men att när frysningen upphör så hamnar man på samma nivå som man skulle gjort om uppräkningen hade skett) dels genom en mindre avräkning från löneökningsutrymmet i samband med att arbetstidsförkortningen genomförs.

Avtal Företagshälsovård

Eftersom det inte förekommer nattarbete inom företagshälsovården var denna fråga inte aktuell här. Här ser vi dock att möjligheten till utbildningsanställningar kan ge fler medlemmar förutsättningar att få betald specialistutbildning.

Avtal Vård och behandlingsverksamhet samt omsorgsverksamhet

 • Sänkning av arbetstidsmåttet vid ständig nattjänstgöring från 36 timmar och 20 minuter/vecka till 34 timmar och 20 minuter/vecka. Alltså en sänkning med 2 timmar per vecka.
 • Sänkning av arbetstidsmåttet vid minst 30 procent nattjänstgöring från 36 timmar och 20 minuter/vecka till 34 timmar och 20 minuter/vecka. Alltså en sänkning med 2 timmar per vecka.
 • Sänkning av arbetstidsmåttet vid minst 20 procent nattjänstgöring från 37 timmar/vecka till 36 timmar och 20 minuter/vecka. Alltså en sänkning med 40 minuter per vecka.
 • Avtalsskrivningar om möjlighet till utbildningsanställningar med betald specialistutbildning
 • Uppräkning med 2 procent av ersättningen vid beredskap
 • Uppräkning med 2 procent av ersättningen vid förskjuten arbetstid

Avtal Äldreomsorg

 • Sänkning av arbetstidsmåttet vid ständig nattjänstgöring från 36 timmar och 20 minuter/vecka till 34 timmar och 20 minuter/vecka. Alltså en sänkning med 2 timmar per vecka.
 • Sänkning av arbetstidsmåttet vid minst 30 procent nattjänstgöring från 36 timmar och 20 minuter/vecka till 34 timmar och 20 minuter/vecka. Alltså en sänkning med 2 timmar per vecka.
 • Sänkning av arbetstidsmåttet vid minst 20 procent nattjänstgöring från 37 timmar/vecka till 36 timmar och 20 minuter/vecka. Alltså en sänkning med 40 minuter per vecka.
 • Avtalsskrivningar om möjlighet till utbildningsanställningar med betald specialistutbildning
 • Uppräkning med 2 procent av ersättningen vid beredskap
 • Uppräkning 2 procent av ersättningen vid förskjuten arbetstid

Frågor? Kontakta din riksklubb eller Vårdförbundet Direkt

Har du frågor i detalj om vad avtalen innebär, kontakta gärna din riksklubb eller Vårdförbundet Direkt.

Tack för ert stöd under förhandlingen!

Till sist ett stort tack till alla ni medlemmar som peppade, diskuterade med kollegor och chefer och som tog er tid att svara på våra enkäter. Era berättelser från verksamheterna bidrog starkt till vår argumentation i förhandlingarna!

Fortsätt också att hålla medlemsuppgifterna uppdaterade, så att vi kan nå er med rätt information.