Sänkt veckoarbetstid från 1 april

Den 1 april får alla som arbetar rotation och ständig natt inom landsting och region samt anställda på rotation inom kommuner mer tid för vila och återhämtning. Då börjar nämligen de sänkta veckoarbetstidsmåtten i det centrala avtalet med SKL att gälla.

Från 1 april gäller nya arbetstidsbestämmelser för dig som arbetar på rotation (det vill säga omväxlande dag/kväll/natt) i landsting och region och som tidigare varit förlagd på 38 timmar och 15 minuter.

  • Arbetar du 20 procent natt blir veckoarbetstiden 36 timmar och 20 minuter, vid 30 procent natt 34 timmar och 20 minuter.
  • För dig som ingår i rotationstjänstgöringen men som ändå arbetar ständig natt blir veckoarbetstiden 34 timmar och 20 minuter.
  • För dig har ett anställningsavtal på ständig natt inom landsting/region blir veckoarbetstiden 34 timmar och 20 minuter.

Sedan tidigare finns lokala avtal som redan ger sänkt arbetstid, men från 1 april omfattas alltså alla som arbetar rotation och ständig natt inom landsting och region samt anställda på rotation inom kommuner av reglerna, även om de inte har lokala avtal. De lokala avtal som ger ännu lägre veckoarbetstid fortsätter att gälla.

Vi arbetar vidare med nattarbetet inom kommunerna

Om du arbetar inom kommun får du från 1 april sänkt veckoarbetstid om du är anställd för att arbeta blandad dag/kväll/natt. Det gäller även du har en rotationstjänst, men arbetar uteslutande natt. Däremot gäller avtalet ännu inte för dig som är anställd på ständig natt i kommunen. Här arbetar vi vidare med SKL för att även dessa medlemmar ska få extra tid till vila och återhämtning.

Gemensam syn på arbetstidsförläggning som ger vila och återhämtning

Vårdförbundet och SKL har i Centrala parters syn på hälsosam arbetstidsförläggning förklarat vad som krävs för att få en bra arbetstidsförläggning. Det handlar i första hand om hur ordinarie arbetstid planeras, men också om hur jour och beredskap påverkar möjligheten till vila och återhämtning. I slutändan ska du alltså få en balans mellan arbete och fritid, så att du och dina kollegor både kan ge en trygg och säker vård och kunna arbeta ett helt yrkesliv.