Från den 1 oktober sänks avgiften för Akademikernas a-kassa till 130 kronor. Därmed sänks avgiften med 10 kr per månad.

Sänkningen beror på att kostnaderna för a-kassan inte varit så höga som befarat, under coronapandemin. Du kan läsa mer om nyheten på Akademikernas a-kassas webbplats

Viktigt med medlemskap i a-kassan 

Det är viktigt att vara med i en a-kassa för att få ut din inkomstförsäkring vid eventuell arbetslöshet.  
Du kan bara få ut den fullständigt om du är med i både fackförbund och a-kassa.   

Tre villkor behöver vara uppfyllda: 

  • Varit medlem 12 månader i a-kassan 
  • Ha arbetat minst 6 månader det senaste året, minst 60 timmar per kalendermånad. 
  • Registrerad hos Arbetsförmedlingen och aktivt arbetssökande.