Sjuksköterskor och barnmorskor i Norden samarbetar för ökat inflytande i politisk ledning

Nordiska CNO och SSNs styrelse

En fråga som organisationen för sjuksköterskor i Norden, SSN, tagit väl vara på är den om ledarskapet i vården. Vid en konferens bjöds ledare för sjuksköterske- och barnmorskefrågor i de olika nordiska länderna in för att diskutera hur de kan skapa mer utrymme för påverkan av vården i de olika länderna.

Utmaningarna är stora för att få in sjuksköterske- och barnmorskeperspektivet i de nordiska ländernas politiska styrning och ledning. Idag finns ofta det medicinska perspektivet med i politiska diskussioner, men sjuksköterskors och barnmorskors perspektiv är inte lika självklara. Vid en konferens som SSN arrangerade 6 mars 2019 diskuterades frågan engagerat. Samtliga nordiska chief nurse officers (CNO:s) som har till uppgift att stödja regeringen i vårdpolitiska frågor utifrån sjuksköterskors och barnmorskors perspektiv var på plats. Från Sverige närvarade Charlotta George  som är Sveriges CNO och organisatoriskt placerad på Socialstyrelsen. På plats fanns även representanter från de fackliga förbunden och professionsförbunden i Norden.

I grupper diskuterades utmaningar och lösningar för varje land under mötet. De svenska representanterna uttryckte att man är nöjd med samarbetet med den svenska CNO.

- Vi är glada över att Charlotta George har en strategisk roll och ser också att vi har ett gott samarbete med henne och andra organisationer i frågan. Det är viktigt att vi fortsätter att samarbeta mer, sa Ami Hommel, ordförande för Svensk sjuksköterskeförening.

Organisationerna var överens om att sjuksköterske- och barnmorskeperspektivet behöver lyftas högre upp i beslutskedjan för att omvårdnad, hälsa och patientsäkerhet ska lyftas mer. Detta för att kunna bidra mer till en ökad patientsäkerhet och större hälsofokus i de olika länderna. Något som kommer jobbas vidare på av organisationerna i framtiden.

- Detta var första gången som vi lyckats få ihop alla CNO:s och våra förbund. Vi har haft otroligt givande samtal och genom ett ökad dialog fortsätter vi jobba för att våra perspektiv ska lyftas mer i framtiden, säger Nina Bergman, internationell sekreterare på Vårdförbundet.

Se intervjun med Nina Bergman där hon berättar om varför samarbetet med CNO är viktigt för Vårdförbundets medlemmar.

 

Bildtext toppbild: De nordiska CNO:s tillsammans med SSN:s styrelse vid konferensen den 6 mars 2019.

Fakta SSN

SSN, Sjuksköterskornas samarbete i Norden, driver tillsammans frågor för sjuksköterskor och ibland även barnmorskor i syfte att stärka yrkena internationellt. Man har stor nytta av att dela erfarenheter mellan förbunden och jobbar också för ett ökat samarbete mellan de nordiska ländernas politiska ledare. Vårdförbundet är medlem i SSN.