Vårdförbundet följer med stor oro den våldsamma utvecklingen i det attackerade Ukraina. Vi stöder Ukrainas befolkning och våra ukrainska kollegor och vi vill se ett omedelbart slut på kriget. Genom vårt fackliga stöd bidrar alla medlemmar med både humanitär hjälp och viktig kontakt med internationella nätverk.

Vi ser en civilbefolkning som flyr i panik undan bomber och beskjutning. De tvingas lämna sitt land - i splittrade familjer. I nuläget är flera miljoner människor, mest kvinnor, äldre och barn, på flykt både inom och utanför sitt land. De som inte kan fly tvingas leva i otrygghet och kanske utan mat, värme, ljus och rent vatten.

Attack under pågående pandemi

Vi ser också hur krigets attacker riktats mot viktiga samhällsbärande institutioner; skolor, sjukhus och även media. WHO bekräftar bilden och ser hur en redan ansträngd sjukvård utsätts för ett oacceptabelt tryck, dessutom under en pågående pandemi. Den ukrainska befolkningens vaccinationsgrad är låg och när människor tvingas att trängas ihop under flykt eller i trånga skyddsutrymmen, är risken stor för ytterligare smittspridning. Vi ser rapporter om hur svårt sjuka, skadade och nyfödda bärs ner i källare och skyddsrum. Vårdpersonalen tar, som alltid, ett stort ansvar i den svåra krissituationen.

Humanitär katastrof

En humanitär katastrof har utvecklats på bara ett fåtal veckor. Genom att vara medlem i Vårdförbundet bidrar du till att vi som facklig organisation kan hjälpa till, både med humanitär hjälp och att hålla kontakt med ukrainska kollegor genom våra internationella fackliga nätverk och professionsorganisationer. Vårdförbundet har bland annat nyligen stöttat Unicefs arbete.

Vi vet att du som medlem kan komma att bli en viktig person som möter ukrainska flyktingar i vården den kommande tiden. Vi vet också att många medlemmar redan bidrar i insamlingar och andra aktiviteter för att hjälpa Ukraina.

Så kan du bidra och visa ditt stöd:

Tillsammans kan vi bidra till de goda krafterna. Lämna gärna ett bidrag till någon av organisationerna som arbetar på plats; UNHCR, Unicef, UNwomen, Röda Korset eller ICN Humanitarian Fund.

Du kan även visa ditt stöd genom att dela ICN:s kampanjmaterial i dina egna sociala kanaler, ICN - International Council of Nurses eller sprida #NURSESFORPEACE

Uttalanden som Vårdförbundet stöder: