Så påverkar Vårdförbundet i coronakrisen

Det förs ständigt dialoger och relationsarbete mellan Vårdförbundet och politiker, myndigheter och andra aktörer. Allt för att förbättra situationen för dig som medlem. Just nu arbetar vi ännu mer intensivt för att påverka beslut och förändring i en riktning som är till nytta dig som medlem. Hittills har vi påverkat en rad viktiga beslut.

Förbättringar som Vårdförbundet bidragit till

Här är exempel på några av de viktiga förbättringar som Vårdförbundet bidragit till på mycket kort tid.

  • Extrapengar som tillförs vården från regeringen
  • Karensavdraget togs bort
  • Att krav på läkarintyg vid sjukskrivning togs bort
  • Att Socialstyrelsen gjorts till nationell inköpscentral för sjukvårdsmaterial, skyddsutrustning och viss medicinteknisk utrustning
  • Löften om att barnomsorg garanteras för barn till anställda inom vården om grundskolorna stängs
  • Översyn av CSN-reglerna för studenter inom vården för att göra det möjligt att arbeta extra
  • Förstärkt företagshälsovård: partsgemensamt förslag/krav till regeringen om att förstärka företagshälsovårdens uppdrag för att stötta medlemmar som arbetar under coronakrisen
  • Förtydliganden om smittskyddsansvarsfrågor i myndighetsmaterial

Vi påverkar varje dag – och nu ännu mer

Vårdförbundet samtalar med en stor mängd politiker, myndigheter och andra aktörer för medlemmarnas räkning, för att påverka beslut och förändring i en riktning som gagnar våra medlemmar.

Detta relationsarbete är ett arbete som bedrivs varje dag inom ramen för vårt fackliga uppdrag, men det har givetvis blivit mer intensivt nu under den pågående coronakrisen - när även statsministern och kungen hyllar våra medlemmars viktiga arbete. Vi får gott gehör från ansvariga ministrar i regeringen för våra förslag.

Regeringen och myndigheterna har vidtagit åtgärder och visat handlingskraft, men givetvis behöver ännu mer göras. Bland annat de åtgärder som vi beskriver i vår debattartikel i Dagens Nyheter. Och det jobbar vi nu vidare med, dag för dag, vecka för vecka, månad för månad. Vi fortsätter ha en tät dialog med en mängd aktörer för att ge våra medlemmars perspektiv och ställa krav i den här svåra situationen.

Din insats i denna pandemi är ovärderlig. Vi jobbar outtröttligt för dig.