Det förs ständigt dialoger och relationsarbete mellan Vårdförbundet och politiker, myndigheter och andra aktörer. Allt för att förbättra situationen för dig som medlem. Under coronavåren har vi arbetat intensivt för att påverka beslut och förändring i en riktning som är till nytta dig som medlem.

Det har varit skarpt läge och extremt tufft för de flesta inom vården, vare sig man har arbetat med covid 19-vård eller med den ordinarie hälso- och sjukvården, som ju är nog så viktig. Vårdförbundet har haft stor framgång i det arbetet och har genom konstruktiva förslag lyckats påverkat en rad viktiga beslut.

Förbättringar som Vårdförbundet bidragit till

Här är nio exempel på några av de viktiga förbättringar som Vårdförbundet bidragit till

 1. Att regeringen ställer de ekonomiska resurser som behövs till förfogande för att vården ska kunna hantera pandemin

 2. Undersökt och påtalat att medlemmar tvingas jobba utan tillräckligt skydd, samt krävt mer pengar/krispaket till vården på DN debatt

 3. Att Socialstyrelsen fick i uppdrag att göra nationell samordning av sommarvården, för att säkerställa tillräcklig kapacitet för patienterna och samtidigt kunna ge vårdpersonalen den vila och återhämtning som behövs

 4. Vi har avkrävt handling från ansvariga kommun- och regionpolitiker för att säkra medlemmarnas vila, återhämtning, fyra veckors sammanhängande semester under juni-augusti i debattartiklar och ett stort antal TV- och radio-inslag

 5. Krav på högre löner istället för bara applåder till medlemmar, i bland annat debattartikel i Svenska Dagbladet  och uppropet #tackamedlön där över 49 300 personer skrivit på

 6. Krav att medlemmar ska testas, bland annat i denna debattartikel i Expressen

 7. Krav på att medlemmar som tillhör riskgrupp samt gravida medlemmar ska undantas från patientnära arbete 

 8. Krislägesavtalet utlöstes i region Stockholm, krav från Vårdförbundet på att det ska utlösas även i region Norrbotten

 9. Krav att kommunerna måste höja kompetensen och kvaliteten i svensk äldreomsorg

Och här är nio exempel till på vad Vårdförbundet bidragit till

 1. Krav att vårdpersonals coronaskador bör räknas som arbetsskada och ingå i försäkringsskyddet

 2. Lyft biomedicinska analytikers roll 

 3. Karensavdraget togs bort

 4. Krav på läkarintyg vid sjukskrivning togs bort

 5. Att Socialstyrelsen gjorts till nationell inköpscentral för sjukvårdsmaterial, skyddsutrustning och viss medicinteknisk utrustning

 6. Löften om att barnomsorg garanteras för barn till anställda inom vården om grundskolorna stängs

 7. Översyn av CSN-reglerna för studenter inom vården för att göra det möjligt att arbeta extra

 8. Förstärkt företagshälsovård: partsgemensamt förslag/krav till regeringen om att förstärka företagshälsovårdens uppdrag för att stötta medlemmar som arbetar under coronakrisen

 9. Förmånsbeskattning av gåvor och av fri parkering ska tas bort

Vi påverkar varje dag – och nu ännu mer

Vårdförbundet samtalar med en stor mängd politiker, myndigheter och andra aktörer för medlemmarnas räkning, för att påverka beslut och förändring i en riktning som gagnar våra medlemmar.

Detta relationsarbete är ett arbete som bedrivs varje dag inom ramen för vårt fackliga uppdrag, men det har givetvis blivit mer intensivt nu under den pågående coronakrisen - när även statsministern och kungen hyllar våra medlemmars viktiga arbete. Vi får gott gehör från ansvariga ministrar i regeringen för våra förslag.

Regeringen och myndigheterna har vidtagit åtgärder och visat handlingskraft, men givetvis behöver ännu mer göras. Bland annat de åtgärder som vi beskriver i denna debattartikel i Dagens Nyheter. Och det jobbar vi nu vidare med, dag för dag, vecka för vecka, månad för månad. Vi fortsätter ha en tät dialog med en mängd aktörer för att ge våra medlemmars perspektiv och ställa krav i den här svåra situationen.

Din insats i denna pandemi är ovärderlig. Vi jobbar outtröttligt för dig.