I Vårdförbundets VFU-rapport för 2017 rankar 700 svenska studenter, som läser till sjuksköterska, biomedicinsk analytiker eller röntgensjuksköterska, sin verksamhetsförlagda utbildning, VFU. 25 universitet och högskolor ingår i rankingen. Högskolan i Halmstad placerar sig på första plats, följt av Blekinge Tekniska Högskola och högskolan i Dalarna.

Göteborgs universitet står för årets raket - från att ha legat sist 2016 har man i år klättrat till nionde plats i rankingen. Även Röda Korsets högskola har gjort ett imponerande uppryck, från plats 23 till plats åtta i rankingen.

- Vårdförbundet Student ser att de lärosäten som ligger högt i VFU-rankningen har arbetat aktivt med både innehåll i och genomförande av den verksamhetsförlagda utbildningen. Det är glädjande att det trots den tuffa situationen inom vården idag finns lärosäten och arbetsgivare som ser värdet i att utbilda ny vårdpersonal på bästa möjliga sätt, säger Viviana Lundberg, ordförande för Vårdförbundet Student.

VFU-rankingen genomförs för andra året i rad. Liksom förra året är de allra flesta studenterna generellt mycket nöjda med sin verksamhetsförlagda utbildning. Studenterna tycker att de fick möjligheter att praktiskt tillämpa sina akademiska kunskaper, men också att förvärva ny teoretisk kunskap.

Däremot är man i år mindre nöjd med stödet från universitet och högskola vad gäller planering och schemaläggning. Rapporten visar också att en del av studenterna upplever lärosätenas planering av studieuppgifter som bristfällig.

- Vårdstudenternas arbets- och ersättningsvillkor ser helt olika ut på de olika lärosätena i landet, vilket i sig är ett problem. Ett tydligt förbättringsområde är arbetstiderna, där många studenter får kvällspass med direkt efterföljande dagspass. Många har dessutom långa restider, samtidigt som lärosätena förutsätter att studenterna genomför studieuppgifter under dessa perioder, säger Viviana Lundberg.

Hälften av studenterna har haft en daglig pendlingstid på över två timmar, och majoriteten av dessa har inte fått någon ersättning för de kostnader som uppstår i form av resor och dubbelt boende. Nära 70 procent får ingen ersättning alls för de extra kostnader som uppstår på grund av placeringsorten.

- Utgångspunkten är att svenska universitetsstudier i princip ska vara fria från studieavgifter – att då som vårdstudent behöva betala tusentals kronor i månaden ur egen ficka om man ofrivilligt tilldelats en VFU-plats långt hemifrån är inte acceptabelt, säger Viviana Lundberg.

Vårdförbundet Student föreslår i rapporten att VFU-utbildningarna bör följa trenden mot en mer nära vård, genom att fler placeringar förläggs till primärvård och kommunal hälso- och sjukvård. Det är idag svårt för studenter att få göra sin VFU på exempelvis en vårdcentral. För att fler ska kunna göra detta krävs handledare med specifik kompetens och utbildning inom handledning.

Vårdförbundet Students rapport visar också att var fjärde student funderar över om de verkligen valt rätt yrkesbana under sin VFU och att "stress" är det vanligaste svaret på frågan om varför man tvivlar.

- Det råder stor brist på kompetent vårdpersonal idag, vilket leder till stängda vårdplatser och växande köer för patienter. Det är därför centralt för samhället att ny personal utbildas, kommer ut i verksamheterna – och att man väljer att fortsätta inom vårdyrket.

- I det sammanhanget är det olyckligt att studenternas första intryck av sina framtida arbetsplatser handlar om orimliga scheman dålig eller ingen ersättning för egna kostnader samt stress. Det kommer krävas bättre villkor och arbetsmiljö inom vården för att morgondagens vårdpersonal ska stanna inom sektorn. Vi uppmanar också fler verksamheter att införa en strukturerad yrkesintroduktion för nya i yrket, som ytterligare ett led i att behålla medarbetarna inom vården över tid, säger Sineva Ribeiro, ordförande, Vårdförbundet.

Resultat VFU-ranking 2017

Läs hela rapporten Vårdförbundet Students VFU-ranking 2017 här

Om VFU

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) är en central del av utbildningen till sjuksköterska, biomedicinsk analytiker och röntgensjuksköterska. Verksamhetsförlagd utbildning är viktig för att utveckla både yrkeskompetensen och det interprofessionella samarbetet. Under handledning ska studenterna få praktisk färdighetsträning och möjlighet att tillämpa sina teoretiska kunskaper inom något av sina huvudområden (omvårdnadsvetenskap, vårdvetenskap, biomedicinsk laboratorievetenskap, radiografi.)

Om rapporten

Undersökningen har genomförts genom en webbenkät under februari-mars 2017 och utgör en totalundersökning bland de sistaårsstudenter som är medlemmar i Vårdförbundet Student. Den skickades till 2 110 studerande och besvarades av 726 personer. Syftet med undersökningen är att kartlägga studenternas upplevelser av sin VFU, när det gäller innehåll och genomförande. 

Livesänt rapportsläpp

Den 8 juni släppte vi rapporten vid pressträff kl 8. Detta livesändes dessutom på Vårdförbundet Students facebooksida. Vårdförbundet Students ordförande Viviana Lundberg presenterade rapporten och analysen. Sineva Ribeiro, Förbundsordförande och Angelica Kron kommenterar rapporten i livesändningen.

Här kan du se livesändningen i efterhand. Filmen är 28 minuter.