Vi uppmanar våra medlemmar att under klimatveckan - 20-27 september – diskutera vad som konkret går att utveckla på arbetsplatsen för att minska klimatpåverkan. Ordförande Sineva Ribeiro tycker det är viktigt att fackföreningar är med och påverkar i frågan, både på arbetsplatsen och internationellt.

- Under klimatveckan den 20-27 september hoppas jag att många medlemmar i Vårdförbundet tar tillfället i akt att samlas över en fika, träffas på medlemsmöten och i samband med ATP på arbetsplatsen lyfter frågan om hur de tillsammans med arbetsgivaren på konkret  kan utveckla verksamheten på arbetsplatsen i en mer hållbar riktning, säger ordförande Sineva Ribeiro. 

För att komma igång med diskussioner  och idéer finns ett samtalsunderlag med stöd och tips. Här hittar du det.

- Själv kommer jag inleda veckan med arbetsplatsbesök på Mölndals sjukhus den 23:e september. Då tänker jag att vi också ska ha en diskussion om hur vi medlemmar i  Vårdförbundet och tillsammans med arbetsgivaren stärka det lokala miljö- och hållbarhetsarbete på arbetsplatsen.

- Självklart vill jag uppmuntra alla Vårdförbundets medlemmar som känner engagemang i klimatfrågan och är lediga att också delta i de manifestationer som äger rum runt om i landet.

Medlemmar har stor kunskap

- Var och en av Vårdförbundets  114 000 medlemmar har stor kunskap  och erfarenhet av hur vården bedrivs och är organiserad runt om i landet. Därför är jag övertygad om att det är tillsammans på arbetsplatsen som vi bäst kan bidra till en  mer hållbar hälso- och sjukvård. Istället för strejk väljer vi  inspirera våra  medlemmar och 5 000 förtroendevalda att inleda konkreta diskussioner på arbetsplatserna om vad man faktiskt skulle kunna förändra  och utveckla i form av klimatsmarta innovationer, hållbara upphandlingar, mindre energiåtgång och lägre utsläpp. I vården använder vi mycket engångsmaterial. Om vi hittar idéer och lösningar på hur vi kan  ändra på det skulle det ha stor betydelse för långsiktig hållbarhet.

Nätverket Fridays for Future har uppmanat Vårdförbundet och andra fackförbund att strejka den 27 september, något som både Vårdförbundet och andra fackliga organisationer har avböjt.

- Fridays for Future gör ett fantastiskt jobb med att sätta fokus på klimatfrågan. Det är bra att Fridays for Future trycker på och ställer krav på oss.  Som fackförbund och professionsorganisation kan vi definitivt göra mer,  säger Sineva Ribeiro, Vårdförbundets ordförande.

- Klimatfrågan kräver samarbete snarare än konflikt. Det finns så många andra insatser som vi kan göra tillsammans på arbetsplatser, både för att sätta tryck på arbetsgivarna och i samarbete med dem.

- Strejk är vår mest kraftfulla stridsåtgärd och vi tycker inte att det är rätt i det här läget.

Internationellt påverkansarbete

- Klimatförändringarna kommer också att påverka vårdbehovet och förutsättningarna för oss som arbetar inom vården och arbetsmarknaden i stort.

- Vi kan vänta oss fler intensiva värmeböljor med risk för fler dödsfall. Ökade hälsorisker som följd av luftföroreningar i kombination med hög värme kan också väntas. Vi riskerar ökad smittspridning som följd av varmare somrar och vattentemperaturer samt fler översvämningar som kan leda till föroreningar. Konsekvenser som vårdens professioner kommer drabbas av i form av ökad arbetsbelastning men där vi också med vår kompetens kan medverka till lösningarna. 

- Inom ramen Världsfacket, som representerar mer än 200 miljoner arbetstagare i 163 länder, kan vi påverka globalt. Vårdförbundet tar aktiv del i arbetet inom världsorganisationerna för våra fyra yrken där WHOs mål står högt på agendan. Vi finns också med i Europafacket, som är vår kontinents största organiserade rörelse och har klimatet som en av sina topprioriteringar.