Den 12 – 14 maj gick NJF:s kongress av stapeln i Göteborg. Det var många intressanta samtal i montern, tack alla som kom och pratade med oss!

Vårdförbundet var på plats med monter, speed coaching och seminarium om eget företagande. En av de frågor som vi särskilt lyfte var hur yrkesintroduktionen fungerar för nya barnmorskor.

Vi passade på att ställa några frågor till medlemmar på plats:

Sofie och Erica, barnmorskor från Jönköping

Vad har varit bäst med NJF?

Bäst på konferensen har varit föreläsaren Cecily Begley som talat om hur viktig barnmorskornas forskning är och att den måste användas mer ute i den kliniska vardagen.

Hur ser yrkesintroduktionen ut på er arbetsplats?

I Jönköping får nya barnmorskor fyra veckors introduktion. Under första året har nya barnmorskor som regel bara hand om lågriskpatienter, alltså inga särskilt komplicerade förlossningar.

Vilken fråga tycker du är viktigast att Vårdförbundet arbetar med för barnmorskor?

Viktiga frågor för Vårdförbundet att jobba med för barnmorskor är framförallt att bemanningen måste öka och att lönerna måste upp så att yrket ökar i attraktivitet.

Marie och Linda, barnmorskor Region Sörmland

Hur ser yrkesintroduktionen ut på er arbetsplats?

Introduktionen i Katrineholm där vi jobbar fungerar bra. Upplägget är bra, kollegorna hjälpsamma och programmet relevant.

Vilken fråga tycker du är viktigast att Vårdförbundet arbetar med för barnmorskor?

Viktiga frågor för Vårdförbundet att jobba med är lön, arbetstidsförkortning med bibehållen lön och att det ska vara en födande kvinna per barnmorska.

Jane Stegring, Vårdförbundets förbundsstyrelse

Vad har varit bäst med NJF?

Bäst var föreläsaren Cecily Begley. Hon pratade om att det är varje barnmorskas ansvar att använda sig av forskning i det kliniska arbetet. Även Kristina Ljungros från RFSU var bra!

Vilken fråga tycker du är viktigast att Vårdförbundet arbetar med för barnmorskor?


Viktigaste frågan för Vårdförbundet är den om yrkesintroduktion för barnmorskor!