Vårdförbundet var i veckan inbjudna till Region Kronobergs ledningsmöte för hälso- och sjukvården för att bidra med kunskap och idéer om personcentrerad vård. Tillsammans med regionen bjöd Vårdförbundet också in medlemmar och annan vårdpersonal, chefer, utvecklingsansvariga, politiker och fackliga företrädare till ett öppet möte om personcentrerad vård samma kväll.

Region Kronoberg har beslutat att hälso- och sjukvården ska personcentreras. Regionledningen jobbar nu med att ta fram en handlingsplan för omställningen både på kort och på lång sikt. Arbetet med handlingsplanen drivs av Ingeborg Franzen, utvecklingsdirektör och Per-Henrik Nilsson, hälso- och sjukvårdsdirektör.

Vårdförbundets vårdstrategiska chef Lisbeth Löpare Johansson träffade i veckan regionledningen för att berätta om vår idé om personcentrerad vård och jämlik hälsa.

- Det blev ett mycket givande möte med bra diskussion och utbyte av idéer, säger Lisbeth Löpare Johansson. Det är fantastiskt roligt att Vårdförbundets vårdpolitiska inriktning är så aktuell och efterfrågad. Det arbete som Region Kronoberg nu driver visar att det finns goda förutsättningar att steg för steg utveckla vården i en mycket positiv riktning.

”Jobbet blir roligare och bättre”

Vid det öppna mötet samma kväll deltog ett sjuttiotal personer. Det var många medlemmar i Vårdförbundet varav flera chefer, men även undersköterskor, läkare, utvecklingsansvariga, politiker och fackliga företrädare för andra områden inom hälso- och sjukvården som visade stort intresse för personcentrerad vård.

Bland annat deltog ett team från hjärtsjukvården på Växjö sjukhus som genomfört ett pilotprojekt om personcentrerad vård med gott resultat. Teamet består av sjuksköterskorna Ellinor Torstensson och Anna Fredriksson samt läkaren Håkan Sjöstrand. De berättade om hur de i sitt pilotprojekt bland annat genom inkomstsamtal inkluderat patienten som en del av teamet:

- Vi fick verkligen en bild av patienten som en hel person. Med det personcentrerade arbetssättet fick vi tydliga gemensamma mål i teamet och det gör jobbet både roligare och bättre.

Het fråga

Under politikerveckan i Almedalen var personcentrerad vård ett hett samtalsämne. Många landsting, regioner och kommuner genomför pilotprojekt och vissa har redan fattat beslut om att införa personcentrerad vård brett inom hälso- och sjukvården. Det finns även ett inriktningsbeslut från Sveriges kommuner och landsting.

-  Det finns ett stort kunskapssug när det gäller personcentrerad vård runt om i landet – både hos våra medlemmar och bland politiker, tjänstemän och andra yrkesgrupper. Vårdförbundet bidrar gärna till en ökad kunskap. Våra lokala avdelningar, inte minst i Kronoberg, jobbar jättebra med frågan. Just nu är det uppstart för kostnadsfria studiecirklar för medlemmar. Vi deltar också mycket gärna i dialog och diskussion med chefer, politiker och utvecklingsansvariga för att driva på utvecklingen, avslutar Lisbeth Löpare Johansson.