Regeringen har lyssnat på Vårdförbundet och andra fackförbund och föreslår en förändring i nuvarande sjukförsäkring, en förändring som i högre grad bidrar till att skapa trygghet för människor som har blivit sjuka.  

I flera månader har Vårdförbundet på olika sätt uppmärksammat regering och riksdag på de negativa konsekvenser som nuvarande regelverk har fått för drabbade medlemmar, bland annat med det öppna brev till Socialutskottet som Vårdförbundets ordförande, Sineva Ribeiro, skrev tillsammans med Tobias Baudin (Kommunal) och Britta Lejon (ST) i december.

I brevet framgår hur nuvarande regelsystem drabbar den som har blivit långvarigt sjuk och även arbetsmarknaden när personen inte får tillräcklig rehabilitering för att kunna återvända till vårdyrket. Ett yrke som alldeles för många redan har lämnat.   

– Med det här regeringsbeslutet har vi åter igen visat att Vårdförbundet och andra fackförbund gör skillnad! Att vi blir lyssnade på och att vårt påverkansarbete ger resultat. Nu hoppas vi att de nya reglerna röstas igenom i riksdagen och blir verklighet så snabbt som möjligt. Vi behöver vara fler i vården – inte färre, säger Sineva Ribeiro.  
 
Läs det öppna brevet till Socialutskottet här
Läs Regeringens pressmeddelande här