Uttalande från kongressen 2018: Vårdförbundets medlemmar förenas i en strävan att alltid ge bästa möjliga vård till patienterna. En människas behov av vård är lika stort oavsett bakgrund och nationstillhörighet. Därför vill Vårdförbundets nyligen avslutade kongress stå upp för allas lika värde och rättigheter i sjukvården, vilket omfattar både personal och patienter.

Vårdförbundets medlemmar arbetar dygnets alla timmar, årets alla dagar. Schemaläggning dag, kväll och natt blandas för att ge alla patienter en god och säker vård. Samtidigt som kraven och belastningen fortsätter att öka, minskar tillgången på både grundutbildade och specialistutbildade i våra fyra yrkesgrupper. Att vi ständigt måste vara på plats gör att det blir allt svårare att få tillräckligt med vila och återhämtning.

Att sommarsemestern kommer borde inte vara någon överraskning för arbetsgivaren. Men alltför ofta spricker planeringen och ansvaret att lösa bemanningen läggs på oss. Oavsett om vi behöver gå in och arbeta extra pass eller faktiskt får vara lediga är våra tankar ofta kvar hos kollegorna som med bristande förutsättningar kämpar att kunna ge en god vård. En ofta ohållbar arbetsmiljö i vardagen i kombination med brist på vila och återhämtning under semestern sliter.

Vi älskar vårt yrke! Och vi vill fortsätta arbeta för att ge den bästa tänkbara vården. Därför slår vi larm om situationen i vården, och därför påminner vi om att vårdmiljön måste ge skickliga medarbetare förutsättningar att utföra sitt arbete professionellt och tillsammans. Sommarsemestern måste bli ett självklart andrum innan vi återgår i ett arbete där en hållbar bemanning och schemaläggning gör att vi kan pensioneras friska i rätt tid istället för att bli sjuka i förtid.

I år är det valår. Vi vill se konkreta handlingsplaner från de politiska partierna för att främja ett jämställt samhälle och en jämlik hälsa för hela befolkningen. För att nå ett sådant mål krävs tydliga förbättringar av vårdpersonalens arbetsvillkor och förutsättningar till semester, vila och återhämtning. För rätten till semester handlar inte bara om ledighet. I grunden handlar det om rätten till ett hållbart arbetsliv och en god och säker vård.

Alla som har rätt att rösta till Sveriges riksdag, kommuner och landsting den 9 september har rätt till tydliga besked om hur samhället och framtiden ska se ut. Visa vad ni vill med vården!

Vi är 114 000 legitimerade barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor som går till valurnorna 2018 med dessa principer som grund.

Sineva Ribeiro
Förbundsordförande, Vårdförbundet