Privata ambulansavtalet uppsagt

Vårdförbundet har sagt upp kollektivavtalet Bransch H (sjuksköterskor anställda i ambulansföretag), som förbundet har med Vårdföretagarna. Förhandlingar pågår om bland annat bättre villkor kring vila och återhämtning vid nattarbete.

Avtalet löper ut den 30 juni, om inte parterna tecknat nytt kollektivavtal eller väljer att förlänga det nuvarande avtalet.

Vårdförbundet yrkar bland annat på bättre arbetstidsvillkor:

  • Tid för vila och återhämtning vid nattarbete
  • Översyn av regelverket kring jour och beredskap

Vårdförbundet ser också att det i branschen finns behov av fler specialistsutbildade ambulanssjuksköterskor och yrkar därför att Akademisk specialisttjänstgöring (AST) införs.

Följ förhandlingarna i Avtalsbloggen och här på webben!

Kolla så att du och dina kollegor har angivit rätt e-postadress, mobilnummer och arbetsplats

Missa ingen viktig information! Registrera e-postadress, mobilnummer och rätt arbetsplats, så att ni kan ta del av viktig information kring förhandlingsarbetet.

Har du frågor, kontakta din förtroendevalda på arbetsplatsen eller Vårdförbundet Direkt via webbformulär eller på telefonnummer 0771- 420 420