Prisregn på Vårdgalan 2018

Vårdförbundspriset 2018 tilldelades Karin Östling och Maria Haraldson för deras arbete inom hjärtsviktsvård. Priset delades ut i samarbete med Folksam. På Vårdgalan fick också Lars Karlsson, vid Boxholms vårdcentral, priset för Årets Vårdchef och Charlotte Olsson från Halmstads sjukhus blev Årets studenthandledare.

Priserna delades ut på Venue 81 i Stockholm på fredagskvällen där drygt 150 deltagare var på plats för kvällens gala.

Vinnarna av Vårdförbundspriset 2018, Karin Östling och Maria Haraldson från Sunderby sjukhus i Norrbotten, fick prissumman på 275 000 kr för projektet Hjärtsviktsvård i norr. Med patienten i centrum har de byggt upp sitt projekt som riktar sig till patienter med hjärtsvikt.

Juryns motivering:
"Idag lider cirka 250 000 svenskar av folksjukdomen hjärtsvikt. Det är ett livslångt sjukdomstillstånd, men där patienten i stor utsträckning kan påverka sitt mående genom medicinering och ändring av levnadsvanor. På den sjuksköterskeledda hjärtsviktsmottagningen vid Sunderby Sjukhus har Karin Östlings och Maria Haraldsons personcentrerade arbetssätt lett till förbättringar för patienter, anhöriga och personal. Patienten får i samråd med ett multiprofessionellt vårdteam en gedigen utbildning i att leva med hjärtsvikt, för att kunna vara delaktig i den egna vården. Arbetet utgår från patientens egen berättelse och förmågor, med fokus på kunskap, egenvård i hemmet och anhörigas delaktighet. Det har gett tydliga resultat med ökad effektivitet, fler patienter som får adekvat behandling och är delaktiga i sin vård, men också i form av positiva enkätsvar från patienter och närstående."

Andrapristagare blev Carolina Orvet som är sjuksköterska samt teckenspråk och dövblindtolk vid en ungdomsmottagning i Örebro:
"...Tillsammans med arbetslaget på ungdomsmottagningen arbetar hon på ett sant personcentrerat sätt och möter ungdomarna på deras eget språk, teckenspråket. På så sätt får ungdomar med funktionsvariation samma tillgång till ungdomsmottagningens resurser som andra unga i länet."

Bubblare till Vårdförbundspriset 2018 blev Maria "Britt-Marie" Dahlin som prisades för att ha utvecklat verksamheten på Aleris i Bollnäs i riktning mot en mer personcentrerad vård.

Läs mer i Vårdfokus om vinnarna

Läs mer om Vårdförbundspriset 2018 och samtliga motiveringar.

Lars Karlsson blev Årets vårdchef 2018

Pristagaren arbetar som verksamhetschef vid Boxholm Vårdcentral.

Juryns motivering:
"Ett starkt samhällsengagemang utmärker Lars Karlsson och att utveckla medarbetare och verksamhet är en självklar del i ledarskapet för honom. Genom att våga testa och överskrida gränser och utmana traditionellt tänkande om vem som gör vad, så har varje medarbetares intresseområden och förmågor tillåtits blomma ut. Med en förmåga att leda på flera nivåer samtidigt och med ett genuint civilkurage har han verkat både via och genom sina medarbetare.

Hans ledarskapsstil har fått stor genomslagskraft och medfört en stark utveckling både av verksamheten och för den enskilde medarbetaren. Det har medfört att kvalitén höjts i den nära vården och därmed såklart för patienten. Hans kreativitet har också bidragit till att skapa ekonomiska förutsättningar för att kunna starta och driva projekt som engagerat olika delar av samhällets organisationer och resurser.

Han har heller inte kompromissat med kvalitet och patientsäkerhet, utan ställt adekvata krav på alla, oavsett profession. Verksamheten har inte haft de egna väggarna som gräns utan utveckling har skapats genom omvärldsbevakning, prestigelöshet och öppenhet för externt samarbete. Det har inneburit ett genomslag för metoder och innovativa lösningar även inom andra landsting, kommuner såväl som nationellt och internationellt."

Läs mer i Vårdfokus

Läs mer om Årets vårdchef 2018

Charlotte Olsson blev Årets studenthandledare 2018

För första gången utsågs Årets studenthandledare på Vårdgalan och sjuksköterskan Charlotte Olsson från Uppvakningsenheten på Halmstads sjukhus fick priset.

Juryns motivering:
"Handledaren Charlotte Olsson har varit en professionell förebild som enligt studenten 'med stort hjärta och ett stort tålamod hjälpt mig att utvecklas från en något osäker student till någon som känner sig redo för att börja arbeta som färdig sjuksköterska'. Genom reflektion, personcentrerad handledning och förmåga att koppla ihop yrkets praktiska tillämpning med de mer akademiska bitarna såsom forskning och förbättringsarbete och alltid med patientenssäkerhet och integritet i första hand ses Charlotte som en inspirationskälla för studenter."


Läs mer om Årets studenthandledare 2018