Prehospitala priset till ambulansområdet region Kronoberg

Den 2 oktober delades Svenska Prehispotala priset för 2018 ut. Vinnarna fick priset för sitt arbete med ett digitalt journalsystem som fungerar i hela regionen och för flera vårdgivare.

Genom att skapa ett sammanhängande journalsystem som startar redan i ambulansen så har region Kronoberg skapat förbättringar för i vården. Det förhindrar bland annat dubbelarbete och papperskopior av journalanteckningar. Anteckningarna som görs i ambulansen förs direkt in i journalsystemet.

- Journalsystemet är tillgängligt för alla vårdenheter i regionen inklusive 1177. Det blir även spinoffeffekter. Till exempel vid de tillfällen när man inte tar med patienten i ambulansen och 1177 ringer upp denne efteråt. Då har 1177 info om patienten, eftersom de kan läsa om hen i journalen, berättar Håkan Klementsson, ordförande Föreningen för ledningsansvariga inom svensk ambulanssjukvård (Flisa), föreningen som delar ut priset.

Motiveringen löd:
"Ambulanssjukvården Region Kronoberg har genom idogt arbete och i nära samverkan med journalleverantörer, olika vårdgivare och NPÖ skapat ett gott exempel på "EN PATIENT - EN JOURNAL" och omsatt detta i praktiken med god funktionalitet. Arbetet utgör en milstolpe i patientsäkerhetsarbete och kontinuitet i vårdkedjan och manar till såväl fortsatt utveckling som efterföljd."

Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro satt med i juryn.

 

Läs Vårdfokus artikel om priset

Läs mer om prehospitala priset

Läs mer om föreningen Flisa