Välkommen att lyssna till ett samtal om etisk stress och etiska dilemman som uppstått under covid 19-pandemin. Podden lyfter konsekvenser ur fem olika perspektiv; chefens, sjuksköterskans, biomedicinska analytikerns, barnmorskorskans samt röntgensjuksköterskans.

Poddsamtalet handlar dels om den etiska stress personalen har upplevt under pandemin, hur de fått prioritera, hur anhöriga fått prioriteras bort, hur man som vårdpersonal fått gå från expert till novis när man blivit omförflyttad. Hur man inte kunnat säga nej till inläggningar och avdelningar som varit överfulla, men ändå inte mer personal, hur prover strömmat in till laboratoriet och där myndigheter och politiker beslutat om utökad provtagning utan att ha förståelse för laboratoriets kapacitet. Med mera med mera.

Samtal om de fyra professionernas samt chefers perspektiv 

Etiksamtalet handlar om etisk stress och etiska dilemman i pandemins spår utifrån Vårdförbundets fyra professioner samt chefers perspektiv:

  • Chefernas oro över att behöva ”tvinga” sin personal att prioritera omvårdnadsåtgärder.
  • Sjuksköterskors upplevelser av att arbeta utanför sitt kunskapsområde.
  • Biomedicinska analytikers stress av att kunna leverera svar innan frågan ens har hunnit ställas.
  • Barnmorskor som inte längre får tillåta partner att få stanna hos den nyfödda.
  • Röntgensjuksköterskor som kämpar med att utföra allt fler undersökningar och behandlingar trots tidsbrist.

    Och en massa andra etiska dilemman och etisk stress som uppstått under pandemin.


Medverkande i samtalet:

Samtalsledaren i podden Cecilia Lundmark, sjuksköterska MSc/Etisk vägledare på Sahlgrenska universitetssjukhuset. 

Malin Bergander, barnmorska som arbetar natt på förlossningen på Sahlgrenska och har under pandemin varit placerad på den förlossningsavdelningen som tagit hand om covidpatienter eller misstänkta covidpatienter i förlossning. Hon arbetar även fackligt viss tid och ingår i det nationella barnmorskenätverket.

Cecilia Jakobsson, spec onkologi,  sjuksköterska och sektionsledare Team D/ Hematologen på Norrlands universitetssjukhus , hon är även förtroendevald på arbetsplatsen.

Tina Dahlman, biomedicinsk analytiker och vice ordförande på avdelning Dalarna.

Carina Lindblad, röntgensjuksköterska och klinisk lärare på Danderyds sjukhus.

Kristina Olausson, vårdchef för avdelningar och mottagningar inom kirurgi, urologi och ortopedi, på Danderyds sjukhus.