Vårdförbundet och Sensus pratar mänsklig hållbarhet i Almedalen

I samarbete med studieförbundet Sensus bjöd vi in till samtal i Almedalen om hur våra handlingar kan förändra världen och hur man går från att se människor som objekt till att se dem som subjekt. Vårdförbundet förde fram vikten av det personcentrerade förhållningssättet för att få bättre vård.

Det personcentrerade förhållningssättet är en del av en rörelse som inte bara berör vården. Skola, barn och fritidsverksamhet, flyktingmottagande och integration är andra områden som också har nytta av ett personcentrerat förhållningssätt. Sensus och Vårdförbundet bjöd därför in olika aktörer till samtal om vad vi som människor och samhälle har att tjäna på ett förhållningssätt som sätter personen i centrum. 

Mikaela Javinger, psykiatridebattör och skribent med patienterfarenhet, berättar att för att få patienter att lyssna så måste man först lyssna på patienten. Hon menar att behandlingsmetoder blir mer effektiva om patienten är delaktig och att vänlighet är en del av nyckeln:

- Känslor smittar, ju mer vänlighet man möter desto mer kan man sprida det, säger hon.

Vårdförbundet håller med och Lisbeth Löpare Johansson, vårdstrategisk chef på Vårdförbundet, förklarar vikten av att lyfta fram personen bakom och hitta hens drivkrafter i mötet.

- Det finns exempel på människor som tillfriknat snabbare genom att vården hjälpt till att hitta deras passion i livet. Tillsammans med patienten har de hittat strategier och behandlingar för att de åter ska kunna uppleva sin passion eller intresse. Patienten blir då mer delaktig och påverkar på så sätt resultatet, säger hon.

Katarina Carlzén, utvecklingsansvarig vid länsstyrelsen Skåne, ser utmaningar i att flyktingmottagandet inte är anpassat till att se människor som subjekt istället för objekt.

- Mottagandet är inte anpassat för individen och det kan innebära att nyanlända direkt hamnar utanför samhället. Men det finns goda exempel där mänskliga forum inplanterats med hjälp av  pensionerade pedagoger. De har då kunnat förhindra att människor tappar modet, säger hon.

Stefan Elmer, verksamhetsutvecklare på Sensus som tidigare arbetat med barn inom Svenska kyrkan, menar att även barn- och fritidsverksamhet berörs av detta.

- Det är viktigt att inte bara ha barnperspektiv utan också barnets perspektiv. Barnet själv måste involveras i beslut och själva kunna påverka innehållet i aktiviteter och uppgifter.