Personcentrerad vård tog plats på Patientsäkerhetskonferensen

Den 21-22 september gick Patientsäkerhetskonferensen av stapeln på Stockholmsmässan. Över 2 000 deltagare deltog under två dagar i en rad seminarier och föreläsningar i ämnet patientsäkerhet.

Patientsäkerhetskonferensen arrangeras av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, i samarbete med arbetsgivarorganisationer, yrkesorganisationer, fackförbund, myndigheter och branschorganisationer inom hälso- och sjukvård. Vårdförbundet är en av medarrangörerna.
Konferensen lägger med sin blandning av strategiska seminarier och praktiska idéer en plattform för arbetet med att göra vården säkrare för patienterna.

Vårdförbundet var på plats

Vårdförbundet hade flera representanter på plats på konferensen. Peter Blom, ambulanssjuksköterska och förbundsstyrelseledamot berättar om sina intryck:
– Jag tyckte att Molly Clopps föredrag "A single culture of Patient Safety" var mycket intressant. Molly Clopp arbetar med patientsäkerhet på Kaiser Permanente och pratade om vikten av att arbetsplatser måste våga ha ett öppet samtalsklimat om brister i organisationen som en viktig del i patientsäkerhetsarbetet.


– Patientsäkerhet är ju starkt kopplat till arbetstider & arbetsmiljö, de frågorna hade jag gärna hört ännu mer om på seminarierna.

Annica Magnusson, röntgensjuksköterska och förbundsombudsman berättar:
– Jag var på ett seminarium som lyfte vikten av samordning mellan socialtjänst och hälso- och sjukvård. Det är viktigt för att vårdtagaren inte ska behöva lägga sin energi på att organisera sin egen vård. Med samordningar sparar vi också tid och relationen mellan vårdpersonal och vårdtagare blir bättre.

Personcentrerad vård på agendan

Årets konferens startade med plenumföreläsningar med fokus på vikten av att patienten är en självklar och aktiv part i sin vård. Eva Estling, samordnare för det nationella patientsäkerhetsarbetet på SKL och Hans Karlsson, chef för avdelningen för vård och omsorg på SKL talade om en patientfokuserad, kunskapsbaserad och rätt organiserad vård. SKL lägger stort fokus på att vården ska organiseras och planeras utifrån patientens behov och tog 2015 beslutet att verka för att regioner, landsting och kommuner inför personcentrerad vård i sina verksamheter.

Därefter tog Inger Ekman, professor i omvårdnad och föreståndare för GPCC, vid och talade om varför en personcentrerad vård är en säker vård. Studier visar bland annat en minskning av trycksår och andra komplikationer. En 30-50% reduktion i vårddagar och att personalens stress minskar.

Läs mer om personcentrerad vård här. Personcentrerad vård fanns också representerat med flera postrar i posterutställningen.

Titta på intervjuer från konferensen

Patientsäkerhetskonferensens YouTube-kanal finns intervjuer med många av de talare som höll i seminarier.