Intresset var stort för Vårdförbundets två seminarier om personcentrerad vård på IHIs internationella konferens International Forum on Quality and Safety in Healthcare.

International Forum on Quality and Safety in Healthcare är en av världens största samlingsplatser för att diskutera vårdens utveckling. I år gick den av stapeln i Göteborg och samlade 3000 deltagare från 70 länder. För första gången riktade sig en del av programmet till sjuksköterskor och barnmorskor, något som Vårdförbundet varit drivande i.
- Med vår vårdpolitik ligger vi långt framme och våra idéer är intressanta för andra. Det intresset vill vi ta vara på för att påverka, berättar Lisbeth Löpare Johansson, vårdstrategisk chef på Vårdförbundet.

Läs Vårdfokus intervju om vår medverkan med Lisbeth Löpare Johansson på Vårdfokus webbplats.

Stort intresse för personcentrerad vård

Vårdförbundets fokus på konferensen var personcentrerad vård, en fråga som kongressen beslutat att vi ska jobba mot.

Många medlemmar med olika uppdrag i vården var på plats. Intresset var mycket stort och sammanlagt 700 deltagare kom till våra två workshops.

- Det finns ett mycket stort internationellt intresse för personcentrerad vård. Vissa länder har kommit längre än andra, till exempel Skottland. Men mest spännande är att så gott som alla pratar om att det behövs ett förändrat förhållningssätt som är personcentrerat och att vården behöver styras och ledas utifrån det, säger Lisbeth Löpare Johansson.

Ett av de studiebesök som gjordes under konferensen var på Centrum för personcentrerad vård. På plats berättade bland annat personal från psykosavdelning 242 på Mölndals sjukhus om hur de arbetar personcenterat. Läs mer om studiebesöken i Vårdfokus artikel.

Arrangörerna

Arrangörer av konferensen är Institute for Healthcare Improvement, IHI, som är en fristående och icke vinstdrivande organisation. International Forum on Quality and Safety in Healthcare arrangeras årligen och är nu inne på sitt 21:a år.