Pernilla vill öka kompetensen inom äldrevården

Den 17 maj delades Queen Silvia Nursing Award ut till Pernilla Rönntoft för hennes idé om hur kompetensen inom äldrevården kan öka. Pernilla får 50 000 kronor samt ett speciellt utvecklat praktikprogram i sex månader. Stort grattis!

Priset delades ut av Drottning Silvia på Aula Medica, Karolinska Institutet. Vårdförbundets förbundsordförande Sineva Ribeiro var på plats och gratulerade Pernilla.

På bilden ovan ser du från vänster: Hanna Davidsson, sjuksköterska som fick stipendiet 2013, Sineva Ribeiro, förbundsordförande Vårdförbundet och Pernilla Rönntoft, sjuksköterska och årets stipendiat.

Idé om kompetenskort för vårdpersonal

Pernilla Rönntoft får priset för sin idé "Ökad kompetens inom äldrevården". Inom äldrevården är det inte självklart att personalen har en vårdutbildning. Även vårdpersonal med mångårig erfarenhet och utbildning kan behöva fräscha upp sina kunskaper.

Pernillas idé går ut på att utveckla en webbaserad utbildning som ska finnas på vårdgivarens intranät. Utbildningen ska leda till ett kompetenskort. Denna form av utbildning eller kompetenskort används redan på sjukhus runt om i Sverige, men inte inom äldrevården. Tanken är inte att kompetenskortet ska ersätta vårdutbildningar utan att den blir ett komplement till den praktiska handledningen.

Läs mer om Pernillas idé på Stipendiatbloggen.

Studerar till specialistsjuksköterska

Pernilla Rönntoft studerar till specialistsjuksköterska med inriktning vård av äldre vid Göteborgs Universitet och tar sin examen i början av sommaren. Stipendiet som hon får omfattar 50 000 kronor och ett individuellt anpassat internship under sex månader.

Nyligen besökte Pernilla oss på Vårdförbundet som en del av sitt internship.

Partnerskap för utveckling av äldrehälsa

Queen Silvia Nursing Award bidrar till ökat fokus på sjuksköterskans unika och viktiga kompetens i vården av den äldre. Vårdförbundet vill som partner uppmuntra sjuksköterskestudenter att beskriva sitt arbete och sina förslag till utveckling inom äldrehälsa.

Läs mer om priset på queensilvianursingaward.se