UPPDATERAD Vårdförbundet har tillsammans med SKL och Sobona kommit överens om att kalla in medlare i förhandlingarna om ett nytt avtal för 90 000 medlemmar. Medlarna är nu utsedda.

- Vi ser att vi trots viss samsyn i problembeskrivningen fortfarande står långt ifrån varandra. Nu tar vi hjälp av medlare för att se hur vi kan komma vidare i förhandlingen, säger Vårdförbundets förhandlingschef Annelie Söderberg.

Medlarna utsedda

Gunilla Runnquist och Göran Gräslund har av parterna utsetts att medla i förhandlingarna.

  • Gunilla Runnquist är tidigare förhandlingschef på Lärarförbundet.
  • Göran Gräslund är tidigare generaldirektör på Datainspektionen.

Medlarna påbörjar sitt arbete vecka 15. När medlarna är på plats blir deras uppgift att så snabbt som möjligt komma i arbete genom att lyssna på parterna och ta reda på allt av vikt kring förhandlingarna, för att komma fram till förslag på en lösning och ett nytt avtal.

Det nuvarande avtalet, som löpte ut den 31 mars 2019 och förlängdes i början av april, gäller tillsvidare även under medlingen. För dig som medlem innebär medlingen inga förändringar, utan avtalet fortsätter att gälla.

Har du frågor? Läs gärna frågor och svar om Avtal 2019.