Vårdförbundet har kommit överens med arbetsgivarorganisationen Sobona om att förlänga KFS-avtalet så att det gäller året ut. Från och med årsskiftet 2021/2022 kommer de medlemmar som idag går på KFS-avtalet att istället börja omfattas av kollektivavtalet Huvudöverenskommelsen (HÖK) med SKR och Sobona.

Vårdförbundet och Sobona har förlängt KFS-avtalet så att det kommer gälla året ut, med samma villkor som tidigare förutom att rörliga ersättningar justeras.

Från och med 1 januari 2022 kommer du som idag går på KFS-avtalet istället att börja gå på HÖK, inklusive villkorsavtalet Allmänna bestämmelser (AB). Denna övergång kommer ske automatiskt och du som medlem behöver inte göra något.

För att möjliggöra övergången till HÖK kommer vissa övergångsbestämmelser att gälla från årsskiftet för er som idag omfattas av KFS-avtalet. I korthet innebär övergångsbestämmelserna att KFS-avtalets bestämmelser kommer fortsätta att gälla för en begränsad tid även efter övergången till HÖK. Detta gäller pensionsavtalet och bestämmelserna om semester, nattarbetstid, jour och beredskap.

HÖK är det avtal som de flesta av Vårdförbundets medlemmar omfattas av – nämligen alla som arbetar i regionerna, kommunerna eller i kommunala företag (de som tidigare omfattades av Pactas avtal).

Övergången från KFS-avtal till HÖK är en konsekvens av att de två arbetsgivarorganisationerna Pacta och KFS gick samman och bildade den nya arbetsgivarorganisationen Sobona. Istället för att som fram till nu ha dubbel uppsättning av gamla kollektivavtal från Pacta och KFS kommer Sobona nu ha egna kollektivavtal.

Övergången från KFS-avtal till HÖK ser Vårdförbundet som positivt då HÖK som helhet är ett mer fördelaktigt kollektivavtal för dig som medlem jämfört med KFS-avtalet. Med ännu fler medlemmar som tillämpar det stora avtalet HÖK kommer dessutom Vårdförbundets möjligheter att påverka medlemmarnas villkor att stärkas ytterligare.

Om du har frågor gällande KFS-avtalet eller övergången till HÖK är du välkommen att kontakta din förtroendevalda på arbetsplatsen eller Vårdförbundet Direkt på telefonnummer 0771-420 420.