Nytt treårigt avtal med Arbetsgivaralliansen

Vårdförbundet har tecknat ett treårigt avtal som berör medlemmar som arbetar inom ideell och idéburen vård. Det gäller till exempel dig som är anställd på Gotlands Sjukhem, Vidarkliniken, Stadsmissionen och Bräcke Diakoni.

Vårdförbundet har haft konstruktiva förhandlingar, och våra goda villkor kommer att finnas kvar även de närmsta tre åren.

En förbättring för dig som ska vara föräldraledig kan noteras – du har rätt till så kallad föräldralön från arbetsgivaren redan efter sex månaders anställning, i stället för som tidigare efter ett års anställning.

Löneökningarna ligger på 6,5 % fördelat på de tre åren. De rörliga ersättningarna kommer också att höjas med motsvarande procentsats.

Avtalet kommer att publiceras i sin helhet här på webben inom kort.

Har du frågor eller synpunkter på avtalet, kontakta Vårdförbundet Direkt.