Vårdförbundet har idag via förhandlingsorganisationen OFR tecknat ett nytt löneavtal med Arbetsgivarverket. Det blir löneökningar i nivå med övriga arbetsmarknaden på minst 6,5 procent. Avtalet är treårigt och gäller från den 1 oktober 2017.

Det finns nu en samsyn med Arbetsgivarverket om utmaningarna inom staten och hur vi bäst möter dessa. Bland annat när det gäller krafttag för att få ett hållbart arbetsliv och att lokala parter har möjlighet att reglera villkor vid flytt av myndigheter.

Avtalet innebär, förutom löneökningar på 6,5 procent under tre år, även extra pengar för låga löner.

Avtalet i korthet:

  • 6,5 procent i löneutrymme över 3 år
  • Lokala parter får möjlighet att teckna lokala avtal vid flytt av myndigheter
  • Att föräldralediga inte längre missgynnas i tjänstepensionsavtalet
  • Ett bättre personskadeavtal där det inte längre är karens i 14 dagar

Avtalet kommer inom kort att läggas ut här.