Idag undertecknades ett nytt historiskt huvudavtal på privat sektor om trygghet, omställning och anställningsskydd mellan PTK (där Vårdförbundet ingår) och Svenskt Näringsliv. En seger för den svenska modellen, menar parterna efter ceremonin i Saltsjöbaden.

Vårdförbundets förhandlingschef Annelie Söderberg närvarade vid det historiska ögonblicket.

– Att vi inom ramen för den svenska partsmodellen lyckats leverera ett nytt, modernt huvudavtal är oerhört glädjande och ett riktigt styrkebesked, säger Annelie Söderberg. Det nya avtalet ger stabilitet och trygghet och där möjligheten till livslångt lärande, omställning och kompetensutveckling genom hela yrkeslivet är särskilt viktig för medlemmarna i Vårdförbundet.

Riksdagen fattade den 8 juni beslutat om de förändringar i lagstiftningen som var en förutsättning för att parterna skulle träffa ett nytt huvudavtal.

De nya reglerna innebär kortfattat att anställda får utökad rätt till omställnings- och kompetensstöd, bland annat ett nytt offentligt omställningsstudiestöd och ett kompletterande kollektivavtalat studiestöd. Avtalet ger också ett starkare skydd vid omreglering av arbetstid, så kallad ”hyvling”, och mot långa visstidsanställningar Arbetsgivare får ökad flexibilitet vid uppsägning på grund av arbetsbrist, ökad förutsägbarhet och sänkta kostnader vid uppsägning på grund av personliga skäl.

Avtalet ska skapa balans mellan arbetstagarnas behov av kompetensutveckling, omställning och anställningstrygghet å ena sidan och företagens intresse av förutsättningar för långsiktigt konkurrenskraftiga verksamheter å andra sidan. De nya reglerna i lagar och avtal börjar tillämpas den 1 oktober 2022.

Samtidigt undertecknade LO och Svenskt Näringsliv ett motsvarande nytt huvudavtal.