Vårdförbundet har genom PTK slutit ett femårigt pensionsavtal med KFO, som företräder kooperativa och ömsesidiga företag. Avtalet innebär förändringar för dig som är född 1980 eller tidigare. Du omfattas nu av pensionsplanen KTP 2, som i huvudsak motsvarar ITP 2.

Förändringarna av pensionsplanen berör KTP 2 och den kompletterande avgiftsbestämda delen (KTPK) av pension. Förändringarna innebär att premierna till KTPK höjs från 2 procent till 2,1 procent och att familjeskyddet finansieras av arbetsgivaren. Försäkringsgivare för den här nya formen av KTPK-egenpension blir Folksam.

- Vi är nöjda med utfallet som gagnar våra medlemmar i och med att det blir mer pengar som avsätts och ett familjeskydd finansierat av arbetsgivaren, säger Jan Dahlström, pensions- och försäkringsexpert på Vårdförbundet.

De avtalsområden som omfattas av det nya avtalet är främst industri- och tjänsteföretag, fristående skolor, förskolor och fritidshem, verksamheter inom hälsa, vård och omsorg samt ideella organisationer.

Avtalsperioden är fem år och gäller från och med den 1 januari 2019.

Du som är född 1981 eller senare omfattas av ITP 1 och dessa berörs inte av det nya avtalet.