Nytt nattavtal i Habo kommun gläder medlemmarna

De nattarbetande sjuksköterskorna i Habo kommun jublar. Det nya avtalet ger en veckoarbetstid på 34 timmar och 20 minuter i veckan. – Det här är ett delmål på väg mot hälsosamma arbetstider för nattpersonal i alla våra kommuner, säger Vårdförbundets ordförande i Jönköping Eva-Lotta Lager som siktar på fler avtal.

– Detta låter ju helt fantastiskt!, var medlemmarnas reaktion när de fick besked om att Vårdförbundet tecknat ett nattarbetstidsavtal med Habo kommun. Avtalet innebär att de får en sänkt veckoarbetstid med två timmar, från dagens 36 timmar och 20 minuter vecka till 34 timmar och 20 minuter berättar Eva-Lotta Lager.

Avdelning Jönköping träffar just nu alla kommuner i länet med anledning av att Vårdförbundet och SKL i höstas tecknat ett nytt centralt avtal. Det centrala avtalet ger sänkningar av veckoarbetstiden för personal anställda på rotation och ren natt inom landsting, men inom kommunerna bara för de som är anställda på rotation. SKL:s kommunmedlemmar ville i höstas inte skriva under att avtalet skulle omfatta även medarbetare med anställning på ren natt. Därför har det varit en prioriterad fråga för Vårdförbundet att sluta lokala avtal om nattarbetstid med kommunerna.

– Habo kommun var en av de första kommunerna som vi träffade. Efter många diskussioner om möjliga lösningar blev det till slut ett avtal med en arbetstidsförkortning. Vi hoppas nu att fler kommuner följer efter och sluter avtal med oss om hälsosamma arbetstider. Vårt mål är ju att alla våra medlemmar ska kunna arbeta heltid även på natten, avslutar Eva-Lotta Lager.