Nytt kollektivavtal och fortsatta förhandlingar om pensioner

De pensioner som skulle ha sänkts vid årsskiftet på grund av en tidigare indexeringsregel, har nu i kollektivavtal frysts till 2017 års nivåer. Förhandling med SKL/Pacta fortsätter för att undvika liknande situationer i framtiden. Vårdförbundet och andra berörda organisationer ska tillsammans med arbetsgivaren ha en lösning för 2019 klar senast den 30 juni i år.

I samband med årsskiftet uppmärksammades Vårdförbundet av OFR om att det skulle komma en större sänkning av PA-KL:s bruttopensioner på grund av en ändring i indexering som infördes 2003. Totalt drabbades över 150 000 personer, främst födda före 1938, som tidigare arbetat inom kommun eller landsting. Dessa pensioner har ett annorlunda upplägg där tjänstepensionen dras av (samordnas) mot en tänkt total pension av allmän pension och tjänstepension.

Vårdförbundet och övriga förbund där medlemmar drabbats förklarade att detta var oacceptabelt och att man ville förhandla med SKL om en ändring. Efter den första förhandlingsträffen tog SKL/Pacta beslutet att gå ut med att man fryser pensionerna på 2017 års nivå. SKL/Pacta önskade dock att detta ensidiga löfte skulle ersättas av ett kollektivavtal, vilket träffades med arbetstagarparterna den 2 februari. Detta gör också att övriga parter som har PA-KL, bl a Kyrkan, kommer att bindas av avtalet.

I detta nya kollektivavtal skriver man att man omedelbart ska förhandla om hur man framöver ska räkna upp pensionerna inför 2019 och att man vill ha denna lösning i mål till 30 juni 2018.

Vi informerar löpande om hur förhandlingarna fortlöper.