Vårdförbundet har genom det gemensamma förhandlingsrådet OFR/S,P,O slutit ett nytt kollektivavtal med Arbetsgivarverket. Avtalet ger en löneökning i statlig sektor som motsvarar den inom industrin, och innebär att alla medlemmar får retroaktiv löneökning för de månader som avtalet sköts upp på grund av pandemin.

Avtalet är i nivå med Industriavtalet och innebär en löneökning på 5,4 procent över 3 år. Det innebär att anställda i statlig sektor får samma löneutveckling som anställda i det privata näringslivet.

– Våra medlemmar har slitit hårt under pandemin och är värda en löneökning under 2020. Retroaktiviteten har därför varit viktig för oss, säger Annelie Söderberg, förhandlingschef för Vårdförbundet.

Under avtalsperioden ska lönerevisionen genomföras tre gånger och motsvara 1,8 procent per gång. Parterna är också överens om att under avtalsperioden arbeta löpande med flera aspekter av arbetsmiljö och även frågor som berör tjänstepension.

OFR/S,P,O har även, efter nästan 10 års förhandlingar, slutligen fått igenom kravet att sjukskrivna som är färdigrehabiliterade men inte kan gå tillbaka till sitt tidigare arbete ska få rätt till stöd från Trygghetsstiftelsen. Därutöver ska även LAS-frågan hanteras, vilket innebär att parterna tillsammans ska undersöka hur Svenskt Näringslivs och PTKs överenskommelse om anställningstrygghet påverkar statlig sektor.

OFR/S,P,O (Offentliganställdas förhandlingsråd för Statstjänstemän, Poliser, Officerare) är ett förhandlande samverkansorgan för nio självständiga fackförbund inom statlig sektor som tillsammans företräder över 100.000 medlemmar: Fackförbundet ST, Polisförbundet, Officersförbundet, Försvarsförbundet, Ledarna, Lärarförbundet, Tull-Kust, Vårdförbundet, Reservofficerarna. Förhandlingspart på arbetsgivarsidan är Arbetsgivarverket (AgV)