Nu finns ett nytt centralt avtal för dig som är anställd inom Svenska kyrkan. Det ettåriga avtalet innebär bland annat löneökningar på lägst 2,2 procent, samt motsvarande ökning av särskilda ersättningar.

Några av de viktigaste förbättringarna i avtalet är:

  • Löneökningar på lägst 2,2 %. Särskilda ersättningar (ob, beredskap, förskjuten arbetstid, färdtid etc.) höjs med motsvarande nivåer.
  • Nytt förenklat och förbättrat löneavtal med en stegvis beskrivning av den lokala löneprocessen.
  • När en arbetstagares semester avbryts på arbetsgivarens initiativ räknas inte den dagen som semesterdag.

Avtalet är ettårigt och gäller från 1 april 2016 till 31 mars 2017.

Ta del av det fullständiga avtalet tillsammans med bilagor och protokoll.

Gemensam arbetsgrupp för arbetsmiljöfrågor

Med anledning av Arbetsmiljöverkets nya AFS 2015:4 om organisatorisk och social arbetsmiljö har parterna kommit överens om att tillsätta en gemensam arbetsgrupp för att ta fram ett stödmaterial som är anpassat till Svenska kyrkans verksamhet. Arbetet ska vara avslutat senast den 1 april 2017.