Vårdförbundet och SKL har tecknat ett nytt centralt avtal som innebär vila och återhämtning för våra medlemmar som arbetar dag/kväll/natt. Avtalet gäller för sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor.

- Vi har länge kämpat för att få ett centralt avtal som är långsiktigt och hållbart. Vi har tagit första steget, men arbetet börjar nu, säger Sineva Ribeiro, ordförande Vårdförbundet.
- Vi har säkrat lösningar för att klara kompetensförsörjningen i framtidens hälso- och sjukvård genom bättre villkor för nattarbete, utbildningstjänster för specialistsjuksköterskor och ett partsarbete för mer hälsosamma arbetstider, säger hon.

Avtalet gäller för sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor. Det är hållbart och långsiktigt. Det betyder att veckoarbetstiden i avtalet ligger fast. Den kan inte sägas upp lokalt vilket har varit ett problem tidigare.

Innehållet är bättre än i många lokala avtal. Det ger möjlighet att utveckla och anpassa avtalet till lokala förutsättningar i olika verksamheter. De lokala avtal som finns idag kan på sikt behöva anpassas av de lokala parterna.

  1.  Arbetstiden sänks för de som arbetar omväxlande dag/kväll/natt. Ju mer natt du arbetar desto mer sänks arbetstiden.
  2. Arbetstiden sänks också för dig som arbetar ständig natt i landsting och regioner.
  3. När det gäller kommunanställda är parterna överens om att gemensamt kartlägga förutsättningarna vid ständigt nattarbete för sjuksköterskor i kommunsektorn och hur tjänstgöringen påverkas av vårdens utveckling. Arbetet ska vara klart i november 2018.
  4. En samsyn för att lösa kompetensbristen när det gäller specialistsjuksköterskor finns också i paketet.  Parterna är överens om att utbildningsanställningar ökar attraktiviteten och förutsättningarna för sjuksköterskor att genomgå specialistutbildning. Parterna ska därför gemensamt stödja det lokala arbetet med utbildningsanställningar i enlighet med parternas samsynsdokument.
    Utbildningsanställningar ( AST) innebär är att sjuksköterskor kan vidareutbilda sig till specialistsjuksköterskor inom ramen för sin anställning och kollektivavtal. Läs mer om  AST-akademisk specialisttjänstgöring här.  
  5. I avtalet ingår också ett särskilt fokus på specialistutbildning för barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor.
  6. Karriärstegar. Alla medlemmar ska ha rätt till individuella utvecklingsplaner som inkluderar fortbildning.
  7. I avtalet ingår dessutom att parterna gemensamt ska arbeta för att utveckla hälsosamma arbetstider.