Avtalet är ettårigt och gäller till och med 31 mars 2017. Löneökningarna landar i nivå med övriga arbetsmarknaden på 2,2 procent.

I avtalet finns en skärpning av hur beredskap kan användas. Du ska nu ha minst två beredskapsfria veckor mellan beredskapspass på högst fem dagar. Dessutom har vi fått igenom en begränsning av hur arbetsgivaren kan schemalägga dig som arbetar ständig natt. Beräkningsperioden är nu maximalt 16 veckor.

Vi har också en partsgemensam avsiktsförklaring som ska förstärka samverkansavtalet. Här betonas betydelsen av en väl fungerande facklig verksamhet och att skapa goda förutsättningar för de som åtar sig fackliga uppdrag.

Fullständigt förhandlingsprotokoll kommer att finnas tillgängligt inom kort.