Klocka

Nu får medlemmar i ideella och idéburna verksamheter sänkt veckoarbetstid både vid nattarbete och vid schemalagt arbete vardag/helg. Dessutom ges 6 000 kronor i ett engångsbelopp till jul. Det är några av framgångarna i Vårdförbundets nya centrala kollektivavtal med Arbetsgivaralliansen.

Vårens planerade avtalsförhandlingar med motparten Arbetsgivaralliansen som på grund av pandemin sköts till hösten, är nu avslutade. Vårdförbundet yrkade på sänkt veckoarbetstid vid nattarbete, AST, möjlighet till lönekarriär i yrket över tid samt förtydligande av beredskapsbestämmelserna. Vi kan nu konstatera att vi fått igenom samtliga yrkanden – plus en hel del annat. Vi säger grattis till medlemmarna!

  • Sänkning av veckoarbetstiden vid ständig natt från 36 till 34 timmar och 20 minuter
  • Sänkning av veckoarbetstiden vid schemalagd vardag/helg från 38 timmar och 15 minuter till 37 timmar
  • Engångsbelopp på 6 000 kronor till jul
  • Löneökning enligt industrimärket med 3,4 procent 2021 och 2,0 procent  2022 (totalt 5,4 procent)
  • Höjning av OB-tak enligt industrimärket med 3,4 procent 2021 och 2,0 procent 2022 (totalt 5,4 procent)
  • Partsgemensam syn på Akademisk specialistutbildning, AST
  • Förtydligande skrivning om beredskap och jour inte ska användas mer än absolut nödvändigt
  • Skrivning om att det ska vara möjligt för arbetstagare att göra lönekarriär genom hela yrkeslivet
  • Rätt till ledighet med lön vid besök på barnmorskemottagning
  • Kvalifikationstiden för föräldralön är borttagen

Arbetstidssänkningarna införs den 1 januari 2022.

Dessutom ingår Vårdförbundet i två arbetsgrupper som dels ska se över upplägget för ob och jour, dels stärka förståelsen och tillämpningen av Samverkansavtalet.

Har du frågor kring det nya avtalet, kontakta gärna Vårdförbundet Direkt på 0771-420 420.