Löneavtalet gäller mellan 1 april 2016 och 31 mars 2017. Det är ett icke nivåbestämt avtal, men med en uppräkning av särskilda ersättningar på 2,2 procent.

Vårdförbundet har inte tecknat studentmedarbetaravtal, eftersom de undantagsregler som gäller för anställning av sjuksköterskestuderande som vikarier för sjuksköterskor (SOSFS 2000:9) slutade gälla vid årsskiftet. Från den 1 januari 2016 ska Socialstyrelsen därför alltid pröva om vikarier kan medges undantag från kravet på legitimation.

Fullständigt förhandlingsprotokoll kommer att finnas tillgängligt inom kort.