Nu blir det ännu tydligare att erfarenhet och kompetens ska löna sig – lönespridningen ska öka och särskilt yrkesskickliga prioriteras. Avtalen innehåller också förbättringar gällande föräldraledighetstillägg och höjda rörliga ersättningar som ob.

Att medlemmarna skulle ha möjlighet att göra lönekarriär i yrket över tid var ett tydligt uppdrag från kongressen 2018. Nu omfattas de flesta medlemmar i Vårdförbundet, både i kommuner/regioner och i privat sektor. Senast ut är alltså privatanställda medlemmar inom Almega Vårdföretagarna.

De nya avtalen berör medlemmar anställda inom:

 • Almega Vårdföretagarna Bransch D Företagshälsovård
 • Almega Vårdföretagarna Bransch E Vård, behandling, omsorg
 • Almega Vårdföretagarna Bransch F Äldreomsorg

De nya avtalen innehåller flera skrivningar i löneavtalet kring särskilt yrkesskicklig, möjlighet till lönekarriär i yrket över tid och ökad lönespridning:

 • Skrivningar i Övergripande mål

 • Erfarenhet, särskild yrkesskicklighet och samarbete med kollegor är nya delar i lönesättningsprinciperna

 • Löneprocessen tar upp verksamhetens behov samt redovisning av lönestruktur, lönespridning och löneutveckling

 • Lönesamtalet ska behandla möjlighet till lönekarriär i yrket över tid

Vårdförbundet ska centralt tillsammans med Almega Vårdföretagarna genomföra fyra samarbeten vad gäller lön och särskilt yrkesskickliga:

 • En gång om året följa upp hur löneavtalet tillämpas (fördelning av löneökningar, hur lönespridning påverkas, hur särskilt yrkesskickliga hanteras samt hur processen upplevs)

 • Ta fram informationsmaterial som klargör förändringarna i löneavtalet (underlag till medlemmar/förtroendevalda och lokala arbetsgivare för att snabbt kunna sätta sig in i begreppen så att de kan omsättas i lönerevisionen 2021)

 • Ta fram dialogmaterial för lönesamtal (att använda i dialog chef-medarbetare och i andra sammanhang där kompetens, erfarenhet och den praktiska kunskap som särskilt yrkesskickliga har diskuteras)

 • Ta fram digitalt material/genomföra digital konferens gällande:
  • Särskild yrkesskicklighet och vikten av lönekarriär i yrket över tid
  • Specifikt chefsstöd
  • Exempel på statistik (ökad lönespridning, fördelning över percentiler och åldrar, olika sätt att mäta) som ger bättre förutsättningar till dialog om särskilt yrkesskickliga

De nya avtalen innehåller också en förbättring gällande föräldraledighetstillägget

Utbetalningen ska från och med  1 juli 2021 ske en gång i månaden, i stället för som idag då du får hälften i början och den andra hälften efter att du varit tillbaka i arbete under tre månader. Kravet på återgång i tjänst i tre månader efter föräldraledighet försvinner.
Dessutom sker en höjning av ersättningar för ob, beredskap och förskjuten arbetstid.

Har du frågor kring det nya avtalet, kontakta gärna Vårdförbundet Direkt på 0771-420 420.