Vårdförbundet och Region Örebro län har tecknat nytt avtal om akademisk specialisttjänstgöring för sjuksköterskor.

Grattis alla sjuksköterskor i Region Örebro län! Vårdförbundet har äntligen kommit överens om ett kollektivavtal om akademisk specialisttjänstgöring, AST.

- Vi ser det som ett viktigt steg i att säkra kompetensförsörjningen av specialister och till att det ska löna sig med vidareutbildning, säger Sahra Strandberg, ordförande Vårdförbundet avdelning Örebro.

Läs mer om AST och se i AST-kartan hur Vårdförbundets modell sprider sig över landet.