Det nya stödet för dig som är chefsmedlem bygger på att tillvarata din arbetssituation på bästa sätt, som att ge råd och stöd i rättigheter som rör din egen anställning samt vid förhandlingar. Målet är att tillgodose dina specifika frågor inom det arbetsrättsliga området.

Det har även tidigare funnits tillgängliga ombudsmän för dig som är chefsmedlem. Skillnaden är nu att det finns två ombudsmän som specifikt koncentrerar sig på ärenden som rör chefsmedlemmar i hela landet, oavsett var och hos vem du har din anställning.

– Det har länge varit efterfrågat av chefsmedlemmarna. Det är ett sätt att möta de behov vi som fackförbund ser kan förtydliga medlemsvärdet för chefsmedlemmar, med en riktad arbetsrättslig funktion, säger ombudsmannen Johanna Ödell.

Värdefullt kunskapsstöd

Det är Johanna, som tillsammans med kollegan Mårten Ohlsson, utgör duon som tar hand om samtliga ärenden från chefsmedlemmar, inom det arbetsrättsliga området. De erbjuder också sitt värdefulla kunskapsstöd.

– Med det här arbetssättet kan vi även säkerställa att chefsmedlemmen inte behöver företrädas av en ombudsman som hen möter i partsrelationen, säger Mårten.

Ärenden från Vårdförbundet Direkt Chef

Precis som tidigare har du kvar dina kontaktpersoner i respektive avdelning som hanterar chefsärenden fortlöpande. Det är först efter överlämning av ärendet till ombudsmännen som förändring i hanteringen sker.

Ombudsmännen Johanna och Mårten får sina ärenden och uppdrag från chefsrådgivare på Vårdförbundet Direkt Chef, ombudsmannakollegor​, chefskontaktpersoner och chefsspecialister.

Vill du komma i kontakt med Vårdförbundet Direkt Chef eller med ombudsmännen? Ring 0771-420-420, knappval 3.

 

Foto på Mårten: P Bjerke