Kortare kvalifikationstid för a-kassan

På grund av coronakrisen ändras kvalifikationstiden för a-kassan under 2020. Från mars till december räknas varje månad som fyra månader. Det betyder att du bara behöver ha varit med i a-kassan i tre månader, istället för normalt 12 månader, för att kvalificera dig.

Regeringen föreslår att varje månad räknas som fyra månader

En av punkterna i det arbetsmarknads- och utbildningspaket som regeringen gick ut med den 30 mars är ett tillfälligt förkortat medlemsvillkor till a-kassan.

Idag är kravet att du måste vara medlem i en a-kassa i tolv månader för att bli berättigad till inkomstrelaterad ersättning från arbetslöshetsförsäkringen. Regeringen föreslår nu att det så kallade medlemsvillkoret ska kunna uppfyllas snabbare. Varje medlemsmånad i en arbetslöshetskassa ska under en tidsperiod (mars-december 2020) räknas som fyra månader.

Gäller även om du redan blivit medlem

Regeringens förslag innebär att du kan uppnå medlemsvillkoret inom tre månader.

Den förkortade kvalifikationstiden föreslås gälla även om du redan har blivit medlem i en a-kassa innan utbrottet av det nya coronaviruset, och som beviljas en ersättningsperiod efter ikraftträdandet.

Medlemskap i en a-kassa räknas per kalendermånad. Det spelar ingen roll vilket datum i en månad du skickar in din ansökan, hela månaden räknas med. 

Har du kort tid kvar på en visstidsanställning, är varslad om uppsägning eller av någon annan anledning har en osäker arbetsmarknad kan det få stor betydelse vilken dag du ansöker om medlemskap i a-kassan.

Läs mer om denna och andra tillfälligt ändrade a-kasseregler, på grund av coronakrisen, på Akademikernas a-kassas webbplats.

Få även inkomstförsäkring

För att få inkomstförsäkring om du blir arbetslös, och upp till 80 procent av din lön, behöver du både vara medlem i ett fackförbund och i a-kassan.

Läs mer om inkomstförsäkringen här